Werknemer voelt zich bedonderd

Werknemer voelt zich bedonderd

Het contract van een werknemer wordt niet voortgezet. Volgens de werknemer is sprake van een vooropgezet plan en heeft zijn werkgever hem enkel aangenomen om te profiteren van zijn netwerk. De werknemer vordert een billijke vergoeding van € 243.000,00. Heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding?

Een werknemer is op 1 november 2021 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van Business Development Manager. De arbeidsovereenkomst is eenmalig verlengd voor de duur van twaalf maanden en is hierna van rechtswege geëindigd.

De werknemer kan zich niet verenigen met het gegeven dat zijn arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Hij verwijt de werkgever dat hij ‘gebruikt’ is voor zijn netwerk en wil gecompenseerd worden voor de schade die hij daardoor lijdt. Hij vordert een billijke vergoeding van € 243.000,00 bruto.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat de arbeidsrelatie door het handelen van de werkgever verstoord is geraakt en vervolgens om die reden niet is verlengd. Een werknemer kan in een dergelijke situatie, als de verslechterde verhouding de werkgever valt aan te rekenen, aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Naar oordeel van de kantonrechter kan in deze kwestie niet geconcludeerd worden dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werknemer is aangenomen in de functie van Business Development Manager en zou nieuwe klanten voor de werkgever moeten werven. Nergens blijkt uit dat de werkgever het netwerk van de werknemer heeft overgenomen. Een netwerk blijft volgens de kantonrechter verder altijd persoonlijk en daarbij kan de werknemer gewoon over zijn eigen netwerk beschikken.

De werknemer heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de zijde van de werkgever sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst niet is voortgezet. Er bestaat dan ook geen recht op het toekennen van een billijke vergoeding aan de werknemer.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de billijke vergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag!