Werken bezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst?

Werken bezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst?

Recent sprak de Hoge Raad zich uit over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het bedrijf heeft de lopende arbeidsovereenkomsten op enig moment vervangen door zogenaamde ‘opdrachtovereenkomsten’, maar de vakbond FNV kan zich daar niet in vinden. Lees hier het oordeel van de Hoge Raad.

Sinds 2015 dreef Deliveroo een digitaal platform in Nederland waarmee maaltijden bij onafhankelijke restaurants konden worden besteld en betaald. Daarbij werd een bezorgdienst aangeboden waarmee maaltijden vanuit de restaurants aan huis werden bezorgd. In eerste instantie werkten de maaltijdbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met ingang van februari 2018 heeft Deliveroo besloten de arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Sindsdien zijn de bezorgers werkzaam op basis van een overeenkomst die wordt aangeduid als een opdrachtovereenkomst.

De vakbond FNV was van mening dat de opdrachtovereenkomst vanuit juridisch oogpunt moest worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter en het hof gaven de vakbond FNV gelijk en oordeelden dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Deliveroo kon zich hier niet mee verenigen en stelde cassatie in bij de Hoge Raad. Het bedrijf was in de veronderstelling dat de vrijheid van de bezorgers niet aansloot bij het vereiste van een gezagsverhouding die noodzakelijk is om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
De wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst is ‘een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Om te beoordelen of een overeenkomst kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst dient aan de hand van vaste rechtspraak te worden vastgesteld welke rechten en plichten partijen zijn overeengekomen. Indien de overeengekomen rechten en plichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst, moet de betreffende overeenkomst als zodanig worden aangemerkt.

Oordeel
In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat de inhoud van de overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Er wordt volgens de Hoge Raad voldaan aan de elementen ‘arbeid’, ‘loon’, ‘in dienst’ en ‘gedurende zekere tijd’. De Hoge Raad overwoog daarbij dat de bezorgers het werk persoonlijk moesten uitvoeren. Er was praktisch gezien geen mogelijkheid tot vervanging. Daarnaast had Deliveroo een vergaande controlemogelijkheid op de werkwijze van een bezorger door middel van een GPS-systeem en de bezorgers presenteerden zich niet als ondernemer. Dit duidt volgens de Hoge Raad allemaal op een gezagsverhouding.

Hoewel Deliveroo de werkzaamheden in Nederland intussen heeft beëindigd, blijft deze uitspraak relevant voor overige platformmedewerkers die werkzaam zijn binnen Nederland. 

Heeft u vragen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 560 22 00.