Vrijlating van de verkeerde gedetineerde...

Vrijlating van de verkeerde gedetineerde...

Twee werknemers van Detentiecentrum Schiphol zijn als gevolg van het vrijlaten van de verkeerde gedetineerde overgeplaatst naar een vervangende functie. De werknemers vinden dit echter te ver gezocht en vorderen wedertewerkstelling bij de kantonrechter. Lees hier het oordeel van de kantonrechter.

Twee werknemers, die beiden al meer dan tien jaar werkzaam zijn binnen Detentiecentrum Schiphol, hebben tijdens hun gezamenlijke dienst de verkeerde gedetineerde vrijgelaten. In hun functie zijn de werknemers verantwoordelijk voor alle bewegingen van gedetineerden in en rondom DC Schiphol. Op 17 augustus 2023 zou gedetineerde H. middels een onmiddellijke invrijheidsstelling met ontslag mogen. De werknemers zijn daarbij onder meer verantwoordelijk voor de biomedische controle. Wanneer de volgende dag blijkt dat de verkeerde gedetineerde, met dezelfde achternaam, is vrijgelaten worden de werknemers met bijzonder verlof naar huis gestuurd.

Overplaatsing
De werknemers wordt verweten dat ze de procedure bij vrijlating van gedetineerden niet naar behoren hebben gevolgd. De werknemers hebben namelijk niet gecontroleerd of de persoonlijke gegevens van de gedetineerde in het dossier overeenkwamen met de gegevens op het ontslagbewijs en vervolgens is ook de biometrische controle niet naar behoren uitgevoerd. Als gevolg daarvan worden de werknemers overgeplaatst naar een vervangende functie met behoud van loon.

Wedertewerkstelling
De werknemers zijn het daar niet mee eens en verzoeken wedertewerkstelling in hun oorspronkelijke functies. Volgens hen is de strafoplegging in strijd met het goed werkgeverschap en is de overplaatsing disproportioneel. Volgens DC Schiphol is er, gelet op de lange dienstverbanden, gekozen voor een overplaatsing in plaats van beëindiging. Hoewel de werknemers hun salaris behouden, heeft DC Schiphol er echter geen vertrouwen meer in dat ze hun taak nog goed kunnen vervullen.

Kantonrechter
De kantonrechter dient te beoordelen of de vrijlating van de verkeerde gedetineerde aan de werknemers kan worden toegerekend. Mede doordat de werknemers verantwoordelijk zijn voor de controle en gelet op de lange dienstverbanden vindt de kantonrechter dat van de werknemers mag worden verwacht dat zij hun taak met zorgvuldigheid en alertheid wordt uitvoeren. Ook hecht de kantonrechter waarde aan het gegeven dat de werkgever bij de sanctie rekening heeft gehouden met het goed functioneren van de werknemers tot dan. De kantonrechter is van oordeel dat het besluit zorgvuldig tot stand gekomen is en wijst de vordering van de werknemers af. De straffen zijn, gelet op de feitelijke omstandigheden, niet onredelijk en er wordt niet gehandeld in strijd met goed werkgeverschap.


Heeft u vragen ten aanzien van het arbeidsrecht of wilt u ik contact komen met een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten? Bel dan gerust naar +31 45 560 22 00 of stuur een e-mail via info@sijbenpartners.nl