Vergoeding daadwerkelijke proceskosten

Vergoeding daadwerkelijke proceskosten

De daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten kunnen met succes worden gevorderd! Doorgaans worden de uiteindelijke proceskosten vastgesteld aan de hand van de hoogte van de vordering en het aantal verrichte proceshandelingen. In de meeste gevallen worden de daadwerkelijk gemaakte proceskosten hierbij niet geheel gedekt. Onlangs veroordeelde de kantonrechter in Amsterdam een werknemer tot het vergoeden van de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

In beginsel wordt de verliezende partij in een procedure veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten van de tegenpartij. De advocaatkosten worden doorgaans begroot volgens het zogeheten ‘liquidatietarief’. Het bedrag van de uiteindelijk te liquideren kosten is daarbij afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. Op basis van het aantal behaalde punten wordt het totale bedrag aan proceskosten bepaald. Met dit systeem worden de daadwerkelijke proceskosten vaak niet geheel vergoed. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het voorkomen dat een procespartij toch wordt veroordeeld tot het vergoeden van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.

Rechtsregel
Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan een procespartij worden veroordeeld tot vergoeding van de werkelijke proceskosten in geval van bijzondere omstandigheden. Daarbij wordt voornamelijk gedacht aan misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad. Indien op voorhand duidelijk is dat een procedure wordt gestart zonder kans van slagen, kan er sprake zijn van misbruik van procesrecht. Toch geldt er een bepaalde mate van terughoudendheid als het gaat om het aannemen van het misbruik van procesrecht. Dit heeft te maken met het feit dat een partij niet gehinderd mag worden in zijn recht om een kwestie aan de rechter voor te leggen. In de praktijk blijkt dat de partij met de zwakkere rechtspositie eerder wordt beschermd ten aanzien van het misbruik van procesrecht. Naar oordeel van de kantonrechter hoeft dat niet altijd het geval te zijn. In deze zaak krijgt een werkgever op grond van het misbruik van procesrecht de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten geheel vergoed.

De kwestie
Een werknemer heeft zich ziekgemeld en zou met spoed zijn opgenomen in het ziekenhuis zonder toegang tot zijn telefoon. Echter bleek uit berichten op social media dat hij aan het feesten was op vakantie in Suriname. Per brief en per e-mail werd de werknemer erop geattendeerd dat sprake is van werkweigering en dat ontslag op staande voet dreigde. Nadat de werknemer verscheidende re-integratiemaatregelen had geschonden en niet verscheen bij afspraken met de bedrijfsarts besloot de werkgever de werknemer, na een laatste waarschuwing, op staande voet te ontslaan. Door de werknemer werd geprotesteerd tegen het gegeven ontslag en daarbij maakte hij een melding van de spoedopname in het ziekenhuis in Paramaribo. Door de werkgever wordt vervolgens verwezen naar de diverse posts die de werknemer op zijn socials plaatste ten tijde van de zogenaamde opname.

Uiteindelijk verzoekt de werknemer tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechter. Hij baseert zijn verzoek op het ontbreken van een dringende reden voor ontslag in verband met zijn opname op de IC. Daarbij overlegt de werknemer een valse verklaring van het ziekenhuis in Paramaribo waaruit zijn opname op de afdeling Chirurgie zou moeten blijken. Uit de geplaatste berichten en Whatsapp-gesprekken blijkt echter dat de werknemer zich actief in het Surinaamse uitgaansleven begaf en dus niet ziek was. De werkgever geeft aan zich belazerd te voelen en verzoekt tot vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten.

Daadwerkelijke proceskostenveroordeling
De kantonrechter is van oordeel dat het de werknemer valt te verwijten dat hij zich beroept op een valse verklaring om daarmee een onjuiste voorstelling van zaken te creëren. Naar oordeel van de kantonrechter heeft de werknemer de werkgever betrokken bij een bij voorbaat kansloze procedure en dienen de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, gelijk aan €4.192,65, geheel te worden vergoed door de werknemer.

Heeft u vragen met betrekking tot het arbeidsrecht of wilt u meer weten ten aanzien van het vergoeden van proceskosten? Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2250.