Vakantiegeld

Vakantiegeld

Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld. Doorgaans wordt het vakantiegeld aan het einde van de maanden mei of juni uitbetaald en bedraagt het ongeveer een bruto maandloon. Elke werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het bruto loon per maand. Vaak wordt er gedacht dat het vakantiegeld enkel wordt opgebouwd over de daadwerkelijk gewerkte uren. Dit is echter niet het geval. Ook arbeidsongeschikte werknemers, die een langere tijd niet werken wegens ziekte, bouwen vakantiegeld op. Hetzelfde geldt voor een werknemer die verlof neemt.

Minimaal één keer per jaar dient het opgebouwde vakantiegeld te worden uitbetaald aan de werknemers. Sommige werkgevers kiezen ervoor het vakantiegeld maandelijks uit te keren maar in de meeste gevallen gebeurt dit aan het einde van de maand mei of juni. In de loonstrook wordt vastgelegd hoeveel vakantiegeld de werknemer dient te ontvangen. Eventuele afspraken over de uitbetaling van het vakantiegeld worden vermeld in de cao of de arbeidsovereenkomst. Voor werknemers bestaat de mogelijkheid het vakantiegeld op een eerder moment te ontvangen. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij de werkgever. De werkgever is echter niet verplicht om akkoord te gaan met een dergelijk verzoek.

Einde arbeidsovereenkomst
Bij het einde van het dienstverband van een werknemer wordt het opgebouwde vakantiegeld tot dan toe uitgekeerd. Om eventuele schulden te verrekenen wordt het vakantiegeld vaak een maand later uitgekeerd dan het laatste salaris van de werknemer.

Het is niet mogelijk de uitbetaling van vakantiegeld zonder overleg uit te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat er fouten gemaakt worden in de berekening van het totale vakantiegeld.

Heeft u vragen met betrekking tot de opbouw of berekening van Plakkenvakantiegeld, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via 045-560-2200 dan wel info@sijbenpartners.nl