Transitievergoeding onverschuldigd uitbetaald, wat nu?

Transitievergoeding onverschuldigd uitbetaald, wat nu?

Een werkgever betaalt per ongelijk twee keer de verschuldigde transitievergoeding van €11.272,42. De werkgever wil het teveel betaalde bedrag terugvorderen, maar de werknemer heeft het ontvangen bedrag echter al uitgegeven. Vist de werkgever nu achter het net?

Na het einde van het dienstverband ontstaat er een geschil tussen een werknemer en een werkgever dat toeziet op een onverschuldigde betaling van € 11.272,42. Dit bedrag heeft de werkgever per abuis twee keer aan de werknemer overgemaakt als transitievergoeding.

De werkgever eist terugbetaling van het gehele bedrag, vermeerderd met wettelijke rente en juridische kosten. De werknemer verkeert echter in financiële problemen en heeft het gehele bedrag al uitgegeven. Wanneer de werknemer voorstelt een betalingsregeling te treffen, weigert de werkgever zijn medewerking te verlenen. Uiteindelijk dient de kantonrechter te beoordelen of het onredelijk is om een betalingsregeling te weigeren.

De werkgever voert aan dat hij in deze situatie op grond van de wet niet verplicht kan worden een betalingsregeling te sluiten met de werknemer. Bovendien kiest de werknemer er, ondanks dat hij weet dat het bedrag onverschuldigd verkregen is, toch voor om het gehele bedrag toe te eigenen en uit te geven. Dat risico dient dan ook voor de werknemer te komen.

Volgens de werknemer is het weigeren van een betalingsregeling in deze situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De werkgever heeft immers zelf de fout gemaakt om de verschuldigde transitievergoeding twee keer over te maken aan de werknemer en daarbij is de werkgever op de hoogte van de financiële situatie van de werknemer.

In de onderhavige zaak is de kantonrechter van oordeel dat het beroep van de werknemer op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid niet slaagt. Tussen partijen stond immers al vast dat de transitievergoeding ten onrechte twee maal betaald was en toch besluit de werknemer het bedrag uit te geven. Het had op de weg van de werknemer gelegen om het bedrag te reserveren omdat het mogelijk terugbetaald zou moeten worden aan de werkgever.

Ook het toekennen van de wettelijke rente is naar oordeel van de kantonrechter niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De werknemer wordt niet slechts veroordeeld tot het terugbetalen van de verschuldigde transitievergoeding, tevens dienen de wettelijke rente, de proceskosten en de nakosten door de werknemer te worden voldaan.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de transitievergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar 045 560 2200.