Thuiswerken

Thuiswerken

Thuiswerken brengt vanuit arbeidsrechtelijk perspectief verschillende aandachtspunten voor werkgever en werknemer met zich mee. In het geval van thuiswerken gelden voor zowel een werkgever als werknemer bepaalde rechten en plichten.

Recht op thuiswerken
Op dit moment bestaat geen recht op thuiswerken. In de wet is een dergelijk recht niet neergelegd. De werkzaamheden moeten in beginsel aldus worden verricht op de plaats die partijen in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

Thuiswerkplek
In de situatie dat een werknemer thuiswerkt, geldt voor de werkgever onverminderd zijn zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een werkgever een gezonde en veilige werksituatie moet creëren. De werkgever moet een ergonomische werkplek en voorzieningen voor kunstverlichting aan de werknemer ter beschikking stellen, tenzij de werknemer daar reeds over beschikt. Bij het zorgdragen voor een ergonomische werkplek moet onder meer worden gedacht aan een verstelbare bureaustoel en de hoogte van het bureau. Het is de taak van de werkgever om zijn werknemer actief te instrueren.

De kosten die voortvloeien uit de door de werkgever te nemen maatregelen ten behoeve van een ergonomische werkplek en voorzieningen voor kunstverlichting mogen niet ten laste komen van de werknemer. De werkgever kan ook een budget ter beschikking stellen aan de werknemer ten behoeve van de inrichting van de thuiswerkplek. Let wel, de werkgever blijft ook dan verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet en het Arbobesluit. Koopt een werknemer van het hele budget bijvoorbeeld een bureau en beschikt hij daardoor niet over een ergonomische bureaustoel, dan blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het is dan ook raadzaam om dergelijke zaken als werkgever op een juiste wijze vast te leggen.

Privacy, reiskostenvergoedingen aansprakelijkheid
In het geval van thuiswerken spelen verder onder meer vraagstukken in het kader de privacy (monitoring van werknemers), het wijzigen c.q. stopzetten van de reiskostenvergoeding en de aansprakelijkheid van de werkgever bij een arbeidsongeval in de eigen woning.

Heeft u vragen over thuiswerken, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Wij helpen u graag.