Stiekeme relatie op de werkvloer een reden voor ontslag?

Stiekeme relatie op de werkvloer een reden voor ontslag?

Een werknemer heeft voor de duur van enkele maanden een geheime relatie met een vrouwelijke collega. Onder werktijd ontmoeten de twee elkaar regelmatig in het archief. Als de relatie op enig moment strandt, besluit werkneemster haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wanneer de werkgever vervolgens Whatsappberichten tussen werknemer en zijn collega in handen krijgt, verzoekt hij de arbeidsovereenkomst van werknemer te ontbinden. Leidt een stiekeme relatie op de werkvloer tot een gerechtvaardigde reden voor ontslag? Lees hier het oordeel van de kantonrechter.

Twee collega’s hebben gedurende enkele maanden een geheime relatie op de werkvloer. Ze spreken af in het archief en sturen elkaar regelmatig Whatsappberichten onder werktijd. Nadat werkneemster besluit de relatie beëindigen, zoekt ze contact met haar werkgever. In eerste instantie wil ze niets kwijt over de onderlinge verhouding. Toch besluit ze uiteindelijk haar werkgever op de hoogte te stellen. Tijdens een gesprek met werkgever geeft werkneemster aan dat de relatie enkele maanden in het geheim heeft geduurd en dat zij de relatie uiteindelijk beëindigde. Naar aanleiding hiervan besluit werkgever de betreffende werknemer te contacteren.

In beginsel ontkent werknemer de gehele relatie. Later in het gesprek deelt werknemer toch meerdere onderlinge Whatsappberichten van hem en zijn collega. Nadat werkgever het Whatsappverkeer in handen krijgt, verzoekt hij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werkgever is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid waardoor ontbinding kan worden gerechtvaardigd. Werknemer is het hier echter niet mee eens en stelt dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen.

Een gegronde reden voor ontslag?

Een geheime amoureuze relatie leidt niet zonder meer tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Er dient te allen tijde te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval.

In deze zaak werd de geheime relatie onder werktijd door beide partijen erkend. Ze zochten elkaar op in het archief en stuurden elkaar dagelijks berichten via Whatsapp. Naar oordeel van de kantonrechter kan dit worden gekwalificeerd als verwijtbaar handelen. Echter is het verwijtbare handelen in dit geval niet zo ernstig dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gerechtvaardigd. Daarbij zijn bijkomende omstandigheden van belang, zoals het ontslag van de betreffende werkneemster en het feit dat de relatie inmiddels is beëindigd. Bovendien hebben de ontmoetingen geen invloed gehad op de werkzaamheden van werknemer en hebben overige collega’s niets meegekregen van de relatie.

Door de kantonrechter wordt wel vastgesteld dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit heeft te maken met de intieme ontmoetingen die onder werktijd hebben plaatsgevonden. Echter gaat het in dit geval om een verstoorde arbeidsrelatie die nog kan worden hersteld. Doordat de verhouding verder geen invloed heeft gehad op de overige collega’s wordt herstel mogelijk geacht. De relatie had enkel betrekking op de vrouwelijke collega, en zij is inmiddels niet meer werkzaam binnen het bedrijf. Naar oordeel van de kantonrechter is er geen sprake van een verwijtbaar handelen of nalaten dat zo ernstig is dat dit moet leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen en werknemer behoudt zijn baan.

Al met al leidt een relatie op de werkvloer niet zonder meer tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval wordt bepaald of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Heeft u vragen met betrekking tot het arbeidsrecht, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.