Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien er gedurende een zekere tijd door de ene partij, de werknemer, in dienst van de andere partij, de werkgever, arbeid wordt verricht tegen betaling van loon. In de praktijk is het soms lastig vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die toch een kleine vergoeding ontvangt, een oproepkracht die na het einde van de tijdelijke oproepovereenkomst nog werkzaamheden blijft verrichten voor de organisatie of platformarbeiders die vaak veel vrijheid hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

De onduidelijkheid over het bestaan van een arbeidsovereenkomst kan juridische gevolgen met zich meebrengen. Werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst vallen onder de toepassing van het arbeidsrecht. Deze arbeidsrechtelijke bescherming biedt werknemers extra rechten bij kwesties zoals ziekte of ontslag. Een arbeidsovereenkomst zorgt ervoor dat de juridische positie van een werknemer wordt versterkt.

Het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst
Om werknemers in een flexibele arbeidsrelatie meer zekerheid te bieden, is het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst wettelijk vastgelegd in artikel 7:610a van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat indien er gedurende drie opeenvolgende maanden wekelijks of ten minste 20 uur per maand arbeid wordt verricht, het vermoeden bestaat dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval hoeft er niet te worden voldaan aan de elementen (loon, arbeid, gedurende een zekere tijd en gezag) van een arbeidsovereenkomst. Indien een werknemer zich beroept op het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en een werkgever daar anders over denkt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er kan dan worden gekeken of er wordt voldaan aan de elementen van een arbeidsovereenkomst en naar de omstandigheden van het geval. Tevens wordt er rekening gehouden met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Heeft u vragen over het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst of over andere arbeidsrechtelijke zaken, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045-5602200.