Rechtbank fluit af, juridisch duel tussen topvoetballer en Nike 

Rechtbank fluit af, juridisch duel tussen topvoetballer en Nike 

In deze zaak gaat het om een strijd buiten het veld tussen een aanvaller van FC Bayern München en Nike. De voetballer voelt zich contractueel gevangen door Nike en beëindigt het Football Player Contract met onmiddellijke ingang. Nike acht de opzegging onrechtmatig en start een juridische procedure.    

In 2019 heeft Nike met de destijds 14-jarige voetballer een “Football Player Contract” gesloten inhoudende dat de voetballer tot juli 2024 exclusief verbonden is aan Nike als promotor. De ouders hebben het contract toentertijd in naam van de voetballer ondertekend. De voetballer zou exclusief op Nike voetbalschoenen spelen, er werden bonussen beloofd en Nike zou per jaar voor € 10.000 aan producten ter beschikking stellen.  

Nadat de voetballer in 2022 met het Franse nationale elftal onder de 17 jaar het EK won, heeft FC Bayern München een transfersom van € 20 tot € 30 miljoen voor hem betaald. Kort daarna delen de ouders van de voetballer Nike mede dat zij het Football Player Contract wensen te beëindigen. De overeenkomst dient de belangen van de voetballer niet meer en er zou sprake zijn geweest van onduidelijkheid tijdens het sluiten van de overeenkomst.  

De voetballer zegt de overeenkomst met onmiddellijke ingang op. Nike attendeert de voetballer op het ontbreken van een rechtsgrond voor de opzegging en de gebondenheid van partijen. De voetballer trekt zich er niets van aan en wisselt zijn voetbalschoenen van Nike in voor het merk Adidas.  

Bij de rechtbank van Amsterdam vordert Nike nakoming van de overeenkomst. Volgens Nike heeft de voetballer de overeenkomst in strijd met de contractperiode onrechtmatig opgezegd. Met het dragen van schoenen van Adidas schiet de voetballer toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn contractuele exclusieve draagverplichting en daarbij ondervindt Nike ernstige publiciteitsschade.   

Volgens de voetballer is de overeenkomst onredelijk en onevenwichtig. Nike heeft de voetballer niet begeleid in zijn carrière en is bij alle grote momenten afwezig geweest. Anders dan bij andere jonge gesponsorde voetballers worden de social media posts van de voetballer niet door Nike geliked en is de keuze uit het door Nike ter beschikking gestelde assortiment zeer beperkt. Nike komt haar verplichtingen niet na en doet afbreuk aan zijn waarde als voetballer.  

De rechter is van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is dat Nike zich beroept op de ongeldigheid van de opzegging. Omdat niet valt in te zien waarom van de voetballer niet gevergd kan worden dat hij tot de einddatum van het contract op Nike schoenen speelt, oordeelt de rechter dat de voetballer gehouden is aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Daarbij wordt de voetballer veroordeeld om aan Nike een dwangsom te voldoen van €10.000 voor iedere keer dat hij handelt in strijd met het uitgesproken bevel.  

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.