Ongeoorloofde werkzaamheden tijdens ziekte

Ongeoorloofde werkzaamheden tijdens ziekte

Na diverse meldingen over verboden werkzaamheden tijdens ziekte wordt de bedrijfsrecherche ingeschakeld. Die betrapt de betreffende werknemer op het verrichten van werkzaamheden voor een ander bedrijf. Is er sprake van een rechtsgeldige reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer die al meer dan 25 jaar in dienst is, valt in november 2021 uit wegens ziekte. Medio december 2021 ontvangt de werkgever een melding dat de werknemer elders aan het werk zou zijn. Door de werknemer worden deze werkzaamheden ontkend waarna de werkgever het erbij laat. Als er in februari 2023 opnieuw wordt gemeld dat de werknemer regelmatig in een vrachtwagen van een ander bedrijf rondrijdt, wordt de werknemer erop gewezen dat het volgens het verzuimreglement verboden is om andere werkzaamheden te verrichten van welke aard dan ook. Opnieuw verklaart de werknemer dat de meldingen niet kloppen.  

Als er in september 2023 wederom meldingen binnenkomen omtrent het verrichten van werkzaamheden voor een ander bedrijf besluit de werkgever de bedrijfsrecherche in te schakelen. Nadat de bedrijfsrecherche de verboden werkzaamheden bevestigt in een rapport wordt de werknemer uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te vertellen. De werknemer verklaart dat hij inderdaad meerdere malen werkzaam is geweest voor het andere bedrijf, maar hij zou hier geen geld voor hebben ontvangen. De werkgever is vervolgens overgegaan tot ontslag op staande voet.

De werknemer kan zich daar niet in vinden en meent dat hij ten onrechte op staande voet ontslagen is. In een procedure verzoekt de werknemer de kantonrechter het gegeven ontslag te vernietigen. De rechter dient te beoordelen of het ontslag op staande voet terecht is.  

Conform artikel 7:678 lid 1 BW is er sprake van een dringende reden als er sprake is van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer waardoor in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Bij de beoordeling van de dringende reden moeten de feitelijke omstandigheden in onderling verband en samenhang in aanmerking worden genomen.   

Volgens het beleid van de organisatie en na de waarschuwingen in februari 2023 was het de werknemer niet toegestaan om zonder toestemming betaalde of onbetaalde werkzaamheden te verrichten gedurende zijn arbeidsongeschiktheid. Naar het oordeel van de kantonrechter is het dan ook niet van belang of de werkzaamheden onbetaald waren en evenmin of volgens de bevindingen van de bedrijfsarts chauffeurswerkzaamheden mogelijk waren. De werknemer mocht zonder toestemming geen werkzaamheden elders verrichten, maar hij heeft dit toch gedaan. 

De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is. Er is sprake van een dringende reden. De werknemer is immers meerdere keren gewezen op het verbod op het verrichten van werkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid en heeft ondanks de gegeven waarschuwingen toch elders werkzaamheden verricht. De arbeidsovereenkomst is om die reden opgezegd en van die dringende reden is onverwijld mededeling gedaan aan de werknemer. Er is dan ook geen reden om het ontslag op staande voet te vernietigen. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ontslagrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag!