Negatieve BKR-registratie, wat nu?

Negatieve BKR-registratie, wat nu?

BKR-registratie: een essentieel onderwerp dat van belang is voor de financiële gezondheid van veel Nederlanders. Waarom is het belangrijk en hoe komt u ervan af? Lees hieronder verder.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een onafhankelijke stichting die in Nederland verantwoordelijk is voor het bijhouden van kredietinformatie van consumenten. Wanneer u als consument bijvoorbeeld een lening afsluit of een creditcard aanvraagt, wordt deze informatie opgeslagen in de database van BKR.

Waarom is een BKR-registratie van belang?
Een BKR-registratie kan van invloed zijn op uw kredietwaardigheid en het verkrijgen van toekomstige leningen. Kredietverstrekkers gebruiken de informatie van BKR om te beoordelen of u in staat bent om een nieuwe lening terug te betalen. Een negatieve BKR-registratie, bijvoorbeeld vanwege betalingsachterstanden, kan het moeilijker maken om nieuwe kredieten te verkrijgen.

Welke gegevens worden vastgelegd?
In een BKR-registratie worden onder andere de volgende gegevens vastgelegd:

  • kredietsoort: het type lening of krediet dat u hebt afgesloten, zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet, lease of een creditcard;
  • de hoogte van het krediet: het bedrag dat u hebt geleend of de limiet van uw krediet;
  • startdatum: de datum waarop u het krediet hebt afgesloten;
  • einddatum: de verwachte einddatum waarop u het krediet hebt afgelost;
  • betalingsgedrag: informatie over uw betalingsgedrag, zoals betalingsachterstanden of regelmatige betalingen.

Hoe kunt u uw BKR-registratie opvragen?
Als consument hebt u recht op inzage in uw eigen BKR-registratie. U kunt een overzicht van uw gegevens opvragen bij BKR of online via de website van BKR. Door uw registraties te controleren, kunt u er zeker van zijn dat de informatie correct is en eventuele fouten tijdig corrigeren.

Hoelang blijven negatieve BKR-registraties staan?
BKR-registraties hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Negatieve registraties, zoals betalingsachterstanden, worden na vijf jaar pas verwijderd, mits u de schuld hebt afgelost. Dit wil zeggen: vijf jaar nadat de schuld is afgelost. Een BKR-registratie kan dus van grote invloed zijn op uw financiële toekomst.

Wat te doen?
Een negatieve registratie kan een nieuwe lening in de weg staan. In sommige gevallen heeft men voldoende vermogen waaruit blijkt dat men de nieuwe lening financieel aankan, maar de lening wordt dan toch niet verstrekt. In dat geval kan de kredietverstrekker worden verzocht om de BKR-registratie te verwijderen. Uit de praktijk blijkt dat dit in de meeste gevallen niet vrijwillig door de betreffende instantie gedaan wordt gedaan. Dit betekent dat er een gerechtelijke procedure opgestart moet worden. Als er sprake is van spoedeisendheid, bijvoorbeeld als u een koopovereenkomst gaat ondertekenen of deze hebt ondertekend, kan een kort geding worden gestart. Afhankelijk van de BKR-registratie, de hoogte daarvan en de feiten en omstandigheden, kan in sommige gevallen (al dan niet met tussenkomst van de rechter) een BKR-registratie verwijderd worden. Ons kantoor staat met regelmaat en succes cliënten bij in dergelijke procedures.

Heeft u vragen met betrekking tot verwijdering van een BKR-registratie, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045- 560 2200.