Masterclass check-up ziekteverzuim

Masterclass check-up ziekteverzuim

Wij merken bij onze cliënten en relaties een toenemende behoefte aan meer duidelijkheid over de spelregels bij ziekteverzuim. Wat mag wel, en wat mag niet? En hoe praktisch en efficiënt met de regels om te gaan? Komt dit u bekend voor? Bent u op zoek naar praktische handvatten om het ziekteverzuim in uw organisatie aan te pakken? Dan is dit de opportunity voor u!

Op 29 maart a.s. verzorgt Team Arbeidsrecht van Sijben & Partners advocaten een masterclass ziekteverzuim waarin we u alles vertellen over het effectief beïnvloeden van verzuim binnen uw organisatie. De rechten en plichten bij verzuim worden besproken en de Wet verbetering poortwachter wordt behandeld. Middels deze Masterclass leren we u effectief omgaan met ziekte waardoor verzuim in het vervolg kan worden voorkomen.

Tevens heeft team Arbeidsrecht van Sijben & Partners advocaten een speciale tool ontwikkeld om meer grip te krijgen op ziekteverzuim. Zelfs om het ziekteverzuim binnen uw organisatie mogelijk terug te brengen. U komt in ieder geval meer te weten over hoe verzuim kan worden aangepakt binnen uw organisatie. We staan stil bij de Wet verbetering poortwachter, zodat u weet welke re-integratie inspanningen werknemer en werkgever gezamenlijk hebben. De “Verzuim Check-Up” van Sijben & Partners leert u wat wel en niet mag rondom re-integratie en - nog veel belangrijker – op welke manier verzuim effectief kan worden beïnvloed. We leren u dus hoe u meer grip krijgt op iets waar u ogenschijnlijk weinig mee kunt. U krijgt hierdoor een duidelijke visie en verbetert uw regie op ziekteverzuim. Want ziek is niet altijd arbeidsongeschikt en verzuim is een keuze.

Klik hier voor aanmelden of meer informatie