Kerstcadeaus For Free?

Kerstcadeaus For Free?

Ieder jaar ontvangen de werknemers van Fit For Free in de maand december een kerstpakket. Daartoe stelt Fit For Free omstreeks oktober van elk jaar een lijst op van het aantal werknemers per vestiging om te bepalen hoeveel kerstpakketten er per vestiging besteld moeten worden. Voor de vestiging Almelo worden het betreffende jaar 14 kerstpakketten besteld. Het kerstcadeau betreft een tegoedbon die kan worden verzilverd door de werknemers zelf. Er worden echter meer kerstpakketten geleverd dan dat er werknemers werkzaam zijn voor de vestiging Almelo. Eén werkneemster maakt hier dankbaar gebruik van door vier kerstpakketten (tegoedbonnen) te verzilveren. Slim, of toch niet?

Als Fit For Free in februari van het opvolgende jaar een lijst opvraagt om in te zien welke werknemers een kerstcadeau hebben besteld, ontdekt Fit For Free dat een werkneemster, die reeds 30 jaar werkzaam is bij Fit For Free, via haar privé e-mailadres vier kerstcadeaus verzilverd heeft als giftvouchers bij ICI Paris. Wanneer Fit For Free de werkneemster in een gesprek vraagt het aantal opgenomen giftvouchers te verklaren, betwist ze dat ze vier giftvouchers zou hebben verzilverd. Volgens de werkneemster gaat het slechts om één giftvoucher.

Voor Fit For Free staat het vast dat de werkneemster zonder toestemming van Fit For Free drie extra giftvouchers heeft verzilverd en zij dient een ontbindingsverzoek in. Fit For Free vindt het handelen van de werkneemster ontoelaatbaar en stelt daarbij dat er een onwerkbare situatie is ontstaan doordat het vertrouwen in de werkneemster ernstig en onherstelbaar geschonden is.

Centraal in deze procedure staat de vraag of de werkneemster zich schuldig maakt aan het zonder toestemming van Fit For Free toe-eigenen van een drietal kerstpakketten. De werkneemster voert aan dat ze valselijk wordt beschuldigd van het toe-eigenen van een drietal kerstcadeaus en stelt dat er daardoor geen sprake is van een dringende reden voor ontbinding.

Naar oordeel van de kantonrechter kan op grond van de door Fit For Free overlegde stukken (overzicht van de bestellingen bij ICI Paris via het privé e-mailadres) voldoende worden bewezen dat de werkneemster zich schuldig maakt aan het toe-eigenen van de drie extra kerstcadeaus. Ook als het privé e-mailadres van de werkneemster door een ander wordt gebruikt voor het verzilveren van de cadeaus, zou het haar ongetwijfeld moeten opgevallen dat er extra bestellingen zijn verricht in haar naam. Nu de werkneemster schuldig wordt bevonden aan de toe-eigening van de extra kerstcadeaus, oordeelt de kantonrechter dat er sprake is van een dringende reden om de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn te ontbinden.

De werkneemster is het vertrouwen van Fit For Free met haar handelswijze onwaardig geworden, waardoor de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijsbaar acht.