Kantonrechters maken massaal korte metten met de indexering van de huurprijs

Kantonrechters maken massaal korte metten met de indexering van de huurprijs

Recent zijn door meerdere kantonrechters van de Rechtbank Amsterdam opvallende uitspraken gedaan over de gebruikelijke huurprijsindexclausule (zoals ook opgenomen in de ROZ modellen voor geliberaliseerde woonruimte).

In deze uitspraken hebben de rechters geoordeeld dat indexering van de huurprijs niet (langer) is toegestaan omdat het huurprijswijzigingsbeding onredelijk is. De uitspraken hebben betrekking op de situatie dat de huurovereenkomst is gesloten tussen een consument en een professionele verhuurder. Als gevolg van deze uitspraken mag het volledige beding niet worden toegepast en is de huurder gehouden om uitsluitend de oorspronkelijke huurprijs, en dus niet de verhogingen, te betalen. Dit geldt ook nog eens met terugwerkende kracht. De huurprijs mag bovendien in de toekomst niet worden verhoogd.

Inmiddels hebben meerdere huurders forse claims ingediend tegen verhuurders in verband met teveel betaalde huur. De verwachting is dat professionele verhuurders in financiële problemen zullen komen indien hun huurders massaal aanspraak gaan maken op restitutie van teveel betaalde huurpenningen. Met name indien sprake is van een langlopende huurovereenkomst lopen de bedragen behoorlijk op.

Gelet op de enorme impact van deze ontwikkeling zijn inmiddels (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad. In afwachting van de beantwoording van deze vragen zal voor zowel huurders als – en met name – voor verhuurders een onzekere periode aanbreken.

Bent u benieuwd naar de consequentie van deze ontwikkeling voor u als huurder of verhuurder en wilt u advies hoe u hiermee om dient te gaan? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde huurrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag!