Ik heb mijn zaak gewonnen bij de rechtbank. Krijg ik alle juridische kosten terug?

Ik heb mijn zaak gewonnen bij de rechtbank. Krijg ik alle juridische kosten terug?

Een vaak gehoord misverstand is dat de wederpartij alle kosten moet vergoeden als hij de procedure verliest. De verliezer betaalt toch, of niet?

Het klopt dat de verliezende partij ook wordt veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij. De kosten die dan in beginsel volledig vergoed moeten worden zijn:

  • kosten voor betekening van de dagvaarding;
  • gemaakte kosten voor het leggen van beslagen;
  • griffierecht dat is betaald door de eisende partij;
  • kosten van een deskundige.

Voor de gemaakte advocaatkosten geldt dit niet. Een uitzondering is er voor zaken op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht (denk hierbij aan geschillen over een handelsnaam, inbreuk op auteursrecht en merkrechten). In die zaken geldt voor de verliezende partij in beginsel een veroordeling tot vergoeding van de werkelijke advocaatkosten van de winnende partij. In alle andere civiele zaken worden de kosten van rechtsbijstand vergoed op basis van een staffel. In juristentaal wordt dit ook wel het liquidatietarief genoemd. En dat is bijna hogere wiskunde, want hoeveel aan proceskosten moet worden betaald is afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal en type verrichte proceshandelingen door de advocaat van de winnende partij.

Wij zullen het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld.

U heeft een vordering van € 50.000,00 op uw wederpartij. U heeft hem dit bedrag geleend en hij betaalt u niet terug. U dagvaardt hem voor de rechtbank. Uw wederpartij voert schriftelijk verweer en naar aanleiding hiervan beveelt de rechtbank een mondelinge behandeling (zitting) van de zaak. De zaak wordt niet geregeld en de rechtbank velt uiteindelijk een eindvonnis. U wordt helemaal in het gelijk gesteld.

Het liquidatietarief zegt dat bij een vordering van € 50.000,00 een tarief geldt van € 1.183,00 per procespunt. Dit tarief geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 februari 2023 vonnis wordt gewezen (vanaf 1 februari 2024 zal tussentijds weer geïndexeerd worden).

Uw advocaat heeft in uw zaak twee proceshandelingen verricht, het opstellen van de dagvaarding en het bijwonen van de mondelinge behandeling. Deze twee proceshandelingen worden elk gewaardeerd met 1 procespunt. Dit betekent dat uw wederpartij aan u € 2.366,00 moet betalen, als tegemoetkoming in de door u gemaakte kosten van juridische bijstand. Daarnaast moet uw wederpartij het door u betaalde griffierecht volledig aan u vergoeden, evenals de kosten van betekening van de dagvaarding.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de proceskosten in een civiele procedure? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde procesadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag.