Groene arbeidsvoorwaarden

Groene arbeidsvoorwaarden

Een extra vrije dag voor werknemers die met de trein op vakantie gaan in plaats van het vliegtuig, een aantrekkelijke fietsvergoeding of een klimaatbudget ter verduurzaming van je woning? Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds aantrekkelijker. Werkgevers maken vaker de keuze om hun arbeidsvoorwaarden te ‘vergroenen’, maar welke juridische gevolgen brengt dit met zich mee?

Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden?
Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om groene arbeidsvoorwaarden toe te passen binnen de beleidsvoering van het bedrijf. Door het aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden proberen werkgevers en bedrijven ervoor te zorgen dat werknemers binnen de organisatie duurzame keuzes maken. Zo kan het gebruik van elektrische auto’s worden gestimuleerd middels een hoger leasebudget of ontvangen werknemers die fietsend naar werk komen een hogere reiskostenvergoeding dan werknemers die de auto nemen. Je zou kunnen denken dat groene arbeidsvoorwaarden een onredelijk onderscheid tussen werknemers creëren, maar in feite werkt het ‘vergroenen’ van de arbeidsovereenkomst juist erg positief.

Hoe werkt het?
Omdat groene arbeidsvoorwaarden gelden als ‘beloning’ voor werknemers die besluiten een duurzame keuze te maken, zullen groene wijzigingen niet snel worden ervaren als een nadelige verandering. Omdat het initiatief voor de duurzame keuze nog altijd bij de werknemer zelf ligt, kunnen groene arbeidsvoorwaarden worden aangemerkt als een extra voorwaarde die wordt opgeteld bij de reguliere arbeidsvoorwaarden die worden gehanteerd binnen de organisatie.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Op grond van artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek bestaat voor werkgevers de mogelijkheid tot het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Er dient dan sprake te zijn van een eenzijdig wijzigingsbeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Een eenzijdig wijzigingsbeding dient schriftelijk met de werknemer te zijn overeengekomen in een arbeidsovereenkomst die door zowel de werknemer als de werkgever is ondertekend. Het enkele feit dat er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen tussen partijen betekent echter nog niet dat een werkgever zonder meer bevoegd is tot het doorvoeren van eenzijdige wijzigingen. Er dient daarbij namelijk sprake te zijn van een zodanig zwaarwichtig belang. Een werkgever dient bij de gewenste wijziging een zodanig zwaarwichtig belang te hebben dat de belangen van de werknemer daarvoor in redelijkheid moeten wijken.

Groen gedrag wordt beloond
Bij groene arbeidsvoorwaarden gaat het in de meeste gevallen om arbeidsvoorwaarden die geen nadelen voor de werknemer als gevolg hebben. Groene arbeidsvoorwaarden voegen iets extra’s toe waardoor de positie van de werknemer die er gebruik van maakt slechts wordt versterkt. De werknemer die een duurzame keuze maakt, zal extra worden beloond op basis van de groene handeling. Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden zal slechts positieve gevolgen hebben voor de werknemers binnen de organisatie waardoor er niet snel een reden bestaat om de eenzijdige groene wijziging te kunnen weigeren.

De eerste stappen in de richting van een groene arbeidsovereenkomst zijn al gezet. Denk jij als werkgever de volgende groene stappen te kunnen maken? Heeft u vragen met betrekking tot groene arbeidsvoorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via 045 560 2200 dan wel via info@sijbenpartners.nl