Geestige roast kost timmerman zijn baan…

Geestige roast kost timmerman zijn baan…

Een timmerman besloot een “grappige roast” te houden ter ere van het vijfentwintigjarige bestaan van het familiebedrijf van zijn baas. In het bijzin van familieleden, collega’s en partners maakte hij grappen over de communicatie binnen het bedrijf en vergeleek hij een van de directieleden met een loopse teef. De timmerman dacht dat de directie zijn grappen wel kon waarderen maar niets was minder waar. De eerstvolgende maandag na het bedrijfsfeest werd de timmerman op staande voet ontslagen.

Ter ere van het vijfentwintigjarige bestaan van een familiebedrijf werd er een jubileumfeest gehouden waarbij medewerkers, relaties en partners aanwezig waren. Een timmerman, die al 25 jaar in dienst was van het timmerbedrijf, werd op deze avond door de directie ook in het zonnetje gezet. Deze timmerman greep daarbij zijn kans om een “grappige roast” te houden ter ere van zijn trouwe dienstverband. In het bijzijn van de medewerkers, relaties en partners hield de timmerman een toespraak waarin hij zijn bevindingen over de communicatie binnen het bedrijf uitte. Aan de hand van enkele voorbeelden maakt de timmerman bespottelijke opmerkingen over de geloofsbeweging en de privéomstandigheden van de directieleden en collega’s. Over het komische gehalte van de toespraak kon verschillend worden gedacht. In zijn toespraak vergeleek de timmerman onder andere een pas gescheiden directielid met een loopse teef. De directie van het timmerbedrijf vond de roast totaal  niet lachwekkend en besloot de timmerman op staande voet te ontslaan.

Excuses
Een excuusbrief, waarin de timmerman vermeldde dat de speech slechts lachwekkend bedoeld was en hij graag werkzaam was binnen het bedrijf, kon hem niet meer redden. De directie heeft de toespraak als ongepast en beledigend ervaren. De timmerman heeft zijn collega’s gekwetst. De timmerman vond de toespraak geen reden voor ontslag op staande voet en stapte naar de rechter.

Geen ontslag op staande voet
De werkgever stelde zich op het standpunt dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven en dat er in ieder geval een reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst bestond. Ondanks dat de werknemer in zijn toespraak een toon had aangeslagen die niet bij het bedrijf past, terwijl relaties en partners van het familiebedrijf aanwezig waren, kwam de kantonrechter tot het oordeel dat de toespraak geen reden voor ontslag op staande voet oplevert. De kantonrechter achtte de toespraak niet zodanig beledigend dat dit klaarblijkelijk ontoelaatbaar was en in de gegeven omstandigheden moest leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Het is daarbij van belang dat de timmerman al 25 jaar zonder enige problemen werkzaam was binnen het bedrijf en voor aanvang van de roast nog werd geprezen door de directie.

Wél ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Ondanks dat de kantonrechter van oordeel is dat er geen sprake is van een situatie die een ontslag op staande voet mogelijk maakt, heeft de timmerman de plank toch wel flink mis geslagen. Naar het oordeel van de kantonrechter kan het dienstverband worden beëindigd op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Een arbeidsovereenkomst kan onder andere worden ontbonden als daar een redelijke grond voor bestaat en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat de arbeidsovereenkomst van de timmerman om die reden kan worden ontbonden. De timmerman heeft de medewerkers van het familiebedrijf ten overstaan van collega’s, familieleden en relaties te kijk gezet op een manier die totaal niet past bij de normen en waarden van het bedrijf. Met zijn “grappige” toespraak heeft hij het gehele familiebedrijf gekwetst waardoor een herplaatsing binnen het bedrijf kan worden uitgesloten. De beledigende toespraak resulteerde in een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat het naar redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Afgezien van het feit dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, heeft de “geestige roast” de timmerman toch zijn baan gekost.

Heeft u vragen met betrekking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via 045 560 2200 dan wel via info@sijbenpartners.nl