Gecombineerde geslachtsnaam vanaf 2024!

Gecombineerde geslachtsnaam vanaf 2024!

Goed nieuws voor aanstaande ouders. Met de regeling ‘gecombineerde geslachtsnaam’ is er een extra mogelijkheid voor naamskeuze bijgekomen. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2024 bestaat nu ook in Nederland de mogelijkheid om de achternaam van beide ouders te verkrijgen.

Sinds 1 januari 2024 is de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam in werking getreden. Ouders krijgen daarmee de mogelijkheid om hun kind een dubbele achternaam te geven. In andere landen is het al een langere tijd mogelijk om de achternaam van beide ouders te kiezen. Vooral in Spanje is het hanteren van dubbele achternamen gebruikelijk. Indien er vanaf 2024 wordt gekozen voor een gecombineerde geslachtsnaam bij een eerste kind dan geldt deze regeling ook voor alle eventuele volgende kinderen van dezelfde ouders.

Gecombineerde geslachtsnaam
Ouders kunnen hun gezamenlijke voorkeur voor een gecombineerde geslachtsnaam aangeven bij de gemeente. Dit kan worden gedaan gedurende de zwangerschap, maar ook bij de geboorteaangifte of bij de erkenning van het kind. Het hanteren van een dubbele geslachtsnaam is geen verplichting. Indien er door ouders geen voorkeur wordt aangegeven voor de geslachtsnaam van het kind, geldt de bestaande vangnetnorm, inhoudende dat de kinderen van gehuwde of geregistreerde ouders de geslachtsnaam van de vader of de duomoeder verkrijgen.

Overgangsregeling
Voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren geldt dat er gebruik kan worden gemaakt van de overgangsregeling. Middels deze regeling is het voor ouders mogelijk om met terugwerkende kracht een dubbele achternaam te verkiezen voor hun kind. Van belang is daarbij dat het wijzigen van de geslachtsnaam alleen voor alle kinderen van dezelfde ouders kan worden gedaan en er tot 1 januari 2025 gebruik kan worden gemaakt van de overgangsregeling. Ook zijn er kosten verbonden aan deze wijziging.

Maximum
De regeling is gemaximeerd met een maximum aantal van twee naamdelen en de gecombineerde geslachtsnaam wordt geschreven zonder koppelteken. Personen met gecombineerde achternamen die zelf kinderen krijgen kunnen deze kinderen ook maximaal twee naamdelen uit hun gecombineerde geslachtsnaam geven. Om tot een gecombineerde geslachtsnaam te komen, zullen bepaalde naamdelen in sommige situaties vervallen. De keuze voor de uiteindelijke geslachtsnaam wordt gemaakt door de ouders van het kind.

Wilt u meer weten omtrent de gecombineerde geslachtsnaam of heeft u vragen ten aanzien van het familierecht? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde familierechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag!