Een kus met gevolgen?

Een kus met gevolgen?

Een man loopt gehoorschade op na een kus op zijn oor. Hij stelt zijn ex-vriendin aansprakelijk voor de schade. Is er sprake van onrechtmatige daad? Moet de ex-vriendin de schade vergoeden? Lees hieronder meer:

Een man en zijn vriendin logeerden in een hotel. De avond daarvoor waren zij naar een popconcert geweest. De volgende ochtend gaf de man een paar kusjes op de oorlel van de vrouw. Volgens de vrouw kwam de laatste kus midden op haar oor terecht, waarop zij aangaf dat zij dat niet fijn vond. De man reageerde met ‘stel je niet zo aan!’. Hierop vroeg de vrouw ‘Zal ik dat ook eens bij jou doen?’. De man stemde hiermee in, waarna de vrouw hem een kus op zijn oor gaf. Sindsdien heeft de man klachten aan zijn oor, waaronder tinnitus.

Twee weken na het incident is de relatie tussen de twee geëindigd, waarna de vrouw aansprakelijk werd gesteld door de man. De man stelde zich op het standpunt dat hij door de kus schade heeft geleden. Volgens de man bestond de schade onder meer uit verlies aan verdienvermogen, omdat hij zijn werkzaamheden als plastisch chirurg niet meer volledig kan uitvoeren. De man is van mening dat de vrouw gevaarzettend heeft gehandeld door hem welbewust een kus op het midden van zijn oor te geven. Volgens de man is het algemeen bekend dat door een plotselinge drukverandering (waarvan sprake is als een kus direct op het oor wordt gegeven) letsel aan het gehoor kan ontstaan. De vrouw had in zijn ogen dan ook moeten weten dat de kans groot was dat hij letsel zou oplopen als gevolg van de kus. Dit geldt volgens de man eens te meer nu de vrouw was gewaarschuwd door de pijn die zij zelf ook had gevoeld toen zij een kus op haar oren kreeg. Door dat toch te doen, heeft de vrouw volgens hem onrechtmatig gehandeld.

Hoe oordeelt de rechter?
De vraag is of de kus waardoor de man schade heeft opgelopen als onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd. Als de rechtsregel van de Hoge Raad wordt vertaald naar de situatie, dan geldt het volgende. Alleen als de vrouw de kus heeft gegeven terwijl zij wist of moest weten dat de kans groot was dat de man daardoor schade zou lijden, heeft zij onrechtmatig gehandeld. Volgens de rechter is dat hier niet het geval. De kans dat de man letsel zou oplopen door de kus is volgens de rechter niet zo groot dat de vrouw die kus uit een oogpunt van zorgvuldigheid niet had mogen geven. Daarnaast overweegt de rechter dat het vaststaat dat de vrouw niet wist dat een kus op het oor zou kunnen leiden tot letsel. De vrouw hoefde zich er niet van bewust te zijn dat de man mogelijk letsel zou oplopen. Het is volgens de rechter ook geen feit van algemene bekendheid dat een kus op het oor (door de drukverandering die daardoor ontstaat) tot letsel kan leiden. De rechter oordeelt dat de vrouw niet onrechtmatig heeft gehandeld en de vordering wordt dan ook afgewezen.

Heeft u vragen met betrekking tot aansprakelijkheid, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde aansprakelijkheidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045- 560 2200.