De rit naar ontslag 

De rit naar ontslag 

Wat als een werknemer de voorwaarden uit het leasecontract niet nakomt? In deze zaak legt een werkneemster meer dan 15.000 privékilometers af met een leaseauto die slechts voor zakelijk doeleinden dient.  

Aan een werkneemster wordt een leaseauto ter beschikking gesteld, waarbij ze in een ‘Verklaring geen privégebruik’ verklaart niet meer dan 500 privékilometers per jaar af te leggen. Bij de afgifte betreft de kilometerstand 10 km. Als de leaseauto een jaar later wordt ingeleverd staat de teller op 29.635 km. Naar aanleiding van het onverklaarbaar hoge aantal kilometers vraagt de werkgever de tankgeschiedenis van de auto op bij de leasemaatschappij. Daaruit blijkt dat er, ook in de periode van arbeidsongeschiktheid van de werkneemster, herhaaldelijk is getankt. Soms zelfs meerdere keren op een dag.  

De ongebruikelijk hoge kilometerstand en tankgeschiedenis wekken bij de werkgever het vermoeden dat de auto niet slechts zakelijk is gebruikt. Na het natrekken van de agenda van de werkneemster blijkt dat er meer dan 15.000 privékilometers zijn afgelegd.  

De werkneemster betwist het aantal overschreden privékilometers. Hoewel de werkneemster herhaaldelijk wordt verzocht een verklaring te geven, blijven een toelichting op de tankbeurten en een volledige rittenadministratie  achterwege.  

Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden. Alvorens tot een de inhoudelijke beoordeling te komen kan al worden vastgesteld dat er sprake is van een opzegverbod ex artikel 7:670 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Wegens ziekte is de werkneemster namelijk ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid. Anders dan de werkneemster meent, staat het opzegverbod niet per definitie aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg. Dat is immers alleen het geval indien een verzoek tot ontbinding wegens arbeidsongeschiktheid wordt gedaan. In deze zaak, waar het draait om de verboden kilometers, is dat niet aan de orde. 

Naar oordeel van de kantonrechter is er sprake van zodanig verwijtbaar handelen van werkneemster dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Middels ondertekening verklaart de werkneemster niet meer dan 500 privékilometers af te leggen. Met het niet bijhouden van een deugdelijke rittenadministratie schendt de werkneemster vervolgens één van haar verplichtingen uit haar arbeidsovereenkomst. De werkgever moet er immers op kunnen vertrouwen dat zijn werkneemster gemaakte afspraken en toezeggingen nakomt.  

Verder wordt geoordeeld dat herplaatsing van de werkneemster in de gegeven omstandigheden binnen een redelijke termijn niet in de rede ligt. De werkneemster komt haar verplichtingen niet na en schendt het vertrouwen van de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt op grond van ernstige verwijtbaarheid ontbonden.  

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ontbinden van de arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met  onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag.