Bedrijf schiet zichzelf in de voet met eigen algemene voorwaarden

Bedrijf schiet zichzelf in de voet met eigen algemene voorwaarden

​Het beheren van de algemene voorwaarden is niet bepaald de favoriete taak van de gemiddelde vakman. In deze zaak meent een bedrijf de overeenkomst te hebben ontbonden nadat een klant een vervangende offerte niet accepteert. De algemene voorwaarden die het bedrijf zelf heeft opgesteld bepalen echter anders.

Op basis van een digitaal schouwrapport wordt op 30 mei 2022 een overeenkomst gesloten voor het installeren van 24 zonnepanelen op het dak van een woning en een schuur. Tijdens een fysieke schouw op 9 september 2022 blijkt vervolgens dat de zonnepanelen niet op het dak van de woning kunnen worden geplaatst. De veiligheid van de medewerkers kan niet worden gegarandeerd tijdens de installatie en bovendien blijkt een hoogwerker noodzakelijk waarvoor het bedrijf niet gecertificeerd is.

Er kunnen enkel 10 panelen op het dak van de schuur worden geplaatst waarvoor de klant diezelfde dag een vervangende offerte ontvangt welke hij weigert te accepteren. Nu het plaatsen van de overeengekomen 24 zonnepanelen niet kan worden uitgevoerd, annuleert het bedrijf de vervangende offerte op 24 oktober 2024 en wordt de aanbetaling van € 150.00 terugbetaald. Het bedrijf meent dat de overeenkomst hiermee ontbonden is, maar is dat ook zo?

Volgens de algemene voorwaarden kan het bedrijf de overeenkomst ontbinden als de levering van de panelen niet mogelijk, veilig of verstandig is. Omdat daarvan tijdens de eerste schouw niet is gebleken, meent de klant dat er niet wordt voldaan aan de vereisten voor het inroepen van de ontbindende voorwaarde. Ter onderbouwing verwijst de klant naar een vergelijkbare woning in de buurt waar de installatie wel is uitgevoerd. Ook wordt benoemd dat het voor andere partijen wel mogelijk is om de zonnepanelen te plaatsen.

Nu de installatie van de zonnepanelen, die intussen door een andere partij is uitgevoerd, duurder is, stelt de klant schade te hebben geleden. Volgens de klant wordt niet voldaan aan de algemene voorwaarden die het bedrijf zelf heeft opgesteld en dient de schade die daaruit voortvloeit te worden vergoed.

De vraag die centraal staat is of het bedrijf de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Aangezien het beroep op de ontbindende voorwaarde niet tijdig is gedaan, oordeelt de kantonrechter dat dit niet het geval is. Verder is het blijkens de algemene voorwaarden niet van belang of er wordt gehandeld vanuit een digitale of een fysieke schouw. In de algemene voorwaarden wordt namelijk benoemd dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien uit de schouw blijkt dat plaatsing niet mogelijk, veilig of verstandig is.  

In dit geval koos het bedrijf ervoor de overeenkomst te baseren op een digitale schouw, waardoor de klant er niet op bedacht hoefde te zijn dat de overeenkomst alsnog in een later stadium zou worden ontbonden. Naar oordeel van de kantonrechter is er een overeenkomst tot stand gekomen die het bedrijf niet meer kan ontbinden.

Weliswaar is er ten aanzien van de vervangende offerte geen overeenstemming bereikt. Echter hebben partijen daarvoor al overeenstemming bereikt omtrent het installeren van 24 zonnepanelen en die overeenkomst kon het bedrijf niet meer ontbinden. Het bedrijf heeft gehandeld in strijd met haar eigen algemene voorwaarden waardoor er geen rechtsgeldige ontbinding heeft plaatsgevonden.

Omdat de algemene voorwaarden ook nog een compensatieregeling bevatten, heeft de klant tevens recht op een schadevergoeding van € 1.416,96, gelijk aan de dagvergoeding van 164 dagen aan gemiste zonuren voor niet tijdig geplaatste zonnepanelen.  

Het opstellen en hanteren van algemene voorwaarden kan een ingewikkelde kwestie zijn. Heeft u vragen of wilt u meer weten rondom algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde contractenrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag!