Arbeidsovereenkomst tijdens re-integratieproject?

Arbeidsovereenkomst tijdens re-integratieproject?

Tijdens een re-integratietraject in het kader van de Participatiewet komt een deelnemer ten val. Hij heeft hierdoor schade opgelopen en stelt de Gemeente aansprakelijk voor zijn schade uit hoofde van de zorgplicht. De Gemeente betwist dat zij aansprakelijk is. Volgens de Gemeente bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen de deelnemer en de Gemeente. Lees hier het oordeel van de rechter.

Op grond van de Participatiewet ontving eiser een uitkering van de Gemeente. De Gemeente voert op haar beurt een actief beleid om mensen zoals eiser te begeleiden in de re-integratie naar werk. In dat kader is eiser aangemeld voor deelname aan een sportactiviteit.

Tijdens de eerste dag van het sportproject komt de deelnemer ten val en later blijkt na een MRI-scan dat hij zijn voorste kruisband in zijn rechterknie geheel of gedeeltelijk heeft afgescheurd. Dientengevolge stelt de deelnemer de Gemeente aansprakelijk voor zijn (nog te lijden) schade.

De deelnemer voert primair aan dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen hem en de Gemeente. Om die reden had volgens de deelnemer een medische intake moeten  plaatsvinden en had de Gemeente de deelnemer op een voldoende wijze moeten instrueren over het uitvoeren van de oefeningen. In de visie van de deelnemer had het ongeval dan niet plaatsgevonden.

De Gemeente betwist enige aansprakelijkheid. Volgens de Gemeente is namelijk allesbehalve sprake van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank volgt de Gemeente hierin. Niet is komen vast te staan dat de deelnemer werkzaamheden heeft verricht voor de Gemeente. Het ging hier puur om de deelname aan een project met als doel om zijn positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Aan één van de kernelementen van een arbeidsovereenkomst (arbeid) is dan ook niet voldaan.

Subsidiair was de deelnemer van mening dat sprake was van een onrechtmatige daad zijdens de Gemeente. Krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit had volgens de deelnemer een medische intake moeten plaatsvinden. De rechtbank gaat hierin niet mee. Het beroep op het Arbeidsomstandighedenbesluit faalt daar geen sprake is van een arbeidsrelatie en dit besluit is aldus niet van toepassing. De deelnemer heeft verder onvoldoende gesteld waarom sprake zou zijn van een onrechtmatige daad. Dit beroep faalt dan ook.

De rechtbank wijst de vorderingen uiteindelijk af en veroordeelt de deelnemer in de proceskosten.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00