Arbeidsongeval door rommel op de werkvloer

Arbeidsongeval door rommel op de werkvloer

Nadat een werknemer zijn been breekt als gevolg van ‘rommel’ op de werkvloer ontstaat er een discussie over wie er aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval. De kantonrechter dient te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is op grond van de zorgplicht of niet.

Het ongeval heeft plaatsgevonden op de werkvloer van een ontwikkelingsbedrijf in Alphen aan de Rijn. Een werknemer is achter de receptie ten val gekomen en heeft als gevolg van die val letsel opgelopen. De werknemer heeft zijn been gebroken en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Wanneer de werknemer de werkgever vervolgens aansprakelijk stelt voor de gevolgen van het arbeidsongeval, wordt de aansprakelijkheid door de werkgever afgewezen. Er zou geen verband bestaan tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het arbeidsongeval waardoor de werkgever de aansprakelijkheid ontkent.

Volgens de werknemer was het een zooitje achter de receptie en rust op de werkgever een zogeheten ‘zorgplicht’. Er stonden veel bureaustoelen en de vloer zou erg glad zijn geweest terwijl er geen instructie werd gegeven tot het dragen van antislipschoeisel. De werknemer verzoekt de kantonrechter te verklaren dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt als gevolg van het arbeidsongeval.

De werkgever voert daarentegen aan dat het gaat om een zogeheten ‘huis-, tuin- en keukenongeval’. Tevens biedt de zorgplicht van een werkgever geen absolute waarborg tegen het gevaar van arbeidsongevallen, waardoor van de werkgever dan ook niet kan worden verwacht dat alle eventuele risico’s worden uitgebannen. Daar wordt nog aan toegevoegd dat van een werknemer de nodige oplettendheid wordt verwacht ten aanzien van alledaagse gevaren.

De kantonrechter dient te beoordelen of er sprake is van een schending van de zorgplicht van de werkgever. Daarbij wordt voorop gesteld dat een werkgever in redelijkheid niet behoeft te waarschuwen voor normale risico’s die aan het dagelijks leven verbonden zijn. In niet risicovolle situaties als de huis-, tuin- en keukenongevallen prevaleert de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Dat de bureaustoelen niet netjes opgestapeld zijn, maar overal en nergens staan, maakt de werkplek naar oordeel van de kantonrechter niet ondeugdelijk of risicovol. Bovendien mag in deze omstandigheden van de werknemer juist de nodige oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. Omdat rommel een normaal risico is dat aan het dagelijks leven verbonden is, en zich ook voordoet buiten werk, hoeft de werkgever de weknemer hier niet voor te waarschuwen. Daarbij is de samenloop van omstandigheden zo onwaarschijnlijk dat in redelijkheid niet hoeft te worden verwacht dat het pakken van een bureaustoel zal leiden tot een ongeval. De kantonrechter oordeelt dat de zorgplicht niet geschonden is waardoor de werkgever niet aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust via 045 560 2200. Wij helpen u graag.