Aanbod verlenging arbeidsovereenkomst ingetrokken

Aanbod verlenging arbeidsovereenkomst ingetrokken

Via een digitale link wordt een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst verstuurd. De werkneemster wenst echter nog in gesprek te gaan over de duur van de verlenging en laat de ondertekening nog even op zich wachten. Wanneer ze haar werkgever vraagt een nieuwe link te sturen, krijgt ze te horen dat het aanbod inmiddels is ingetrokken. Is dit mogelijk?

Naar aanleiding van diverse beoordelingsgesprekken wordt de werkneemster, ondanks enkele verbeterpunten, een aanbod gedaan tot verlenging van de arbeidsovereenkomst voor één jaar. De werkneemster ontvangt een digitaal aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst voorzien van een handtekening van de werkgever. Omdat de werkneemster wenst te onderhandelen over de duur van de verlenging, stelt ze de ondertekening nog even uit.

Een week later wordt de contractverlenging besproken. De werkneemster verzoekt een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar hier reageert de werkgever afwijzend op. De werkneemster besluit vervolgens in te stemmen met de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na het gesprek blijkt de reeds verstuurde link echter te zijn verlopen. De werkneemster verzoek de werkgever een nieuwe link te sturen zodat ze de overeenkomst kan ondertekenen.

De volgende dag vertelt de werkneemster haar werkgever dat ze in verwachting is. De rest van de week is ze werkzaam vanuit huis. Wanneer de werkneemster op maandag het kantoor binnenloopt, wordt haar verteld dat het aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst inmiddels is ingetrokken. Volgens de werkneemster wordt er door de intrekking van het aanbod gehandeld in strijd met de gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Ze stapt naar de rechter en vordert nakoming van de arbeidsovereenkomst en doorbetaling van het loon. De kantonrechter dient te beoordelen of er sprake is van een doorlopende arbeidsovereenkomst of niet.

Is er sprake van contractverlenging?

Als uitgangspunt geldt dat een arbeidsovereenkomst zowel schriftelijk als mondeling kan worden aanvaard. De werkneemster stelt zich op het standpunt dat ze in het gesprek over de duur van het contract uiteindelijk akkoord is gegaan met het aanbod tot verlenging voor bepaalde tijd. Door de werkgever wordt dit betwist.

Doordat de werkgever het aanbod intrekt nadat de werkneemster haar zwangerschap heeft aangekondigd, bestaat het vermoeden dat het aanbod tot verlenging wordt ingetrokken vanwege de zwangerschap van de werkneemster. Indien de werkgever naar aanleiding van het eerste gesprek een definitief besluit had genomen, had het op de weg van de werkgever gelegen om de werkneemster hierover te informeren. Dit gebeurde echter pas nadat de werkneemster vertelde dat ze in verwachting was. Ook indien dit niet het geval is, is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever door het intrekken van het aanbod in strijd met het goed werkgeverschap handelt. De werkgever heeft de werkneemster niet gewaarschuwd over de eventuele intrekking van het aanbod en volgens de kantonrechter hoefde de werkneemster daar ook niet op bedacht te zijn. De onderhandeling had betrekking op de duur van de verlenging en bovendien blijkt uit de handelswijze van de werkneemster voldoende dat het aanbod na het gesprek zou worden geaccepteerd.

De werkgever had zich moeten realiseren dat de werkneemster met de intrekking van het aanbod volledig zou worden overvallen. Het aanbod kon niet meer worden ingetrokken en met de aanvaarding  door de werkneemster is er inmiddels een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan. De vordering tot nakoming van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen en de werkneemster blijft in dienst.

Heeft u vragen over contractverlenging of andere arbeidsrechtelijke zaken, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 – 5602200.