Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer kan worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

In de vaststellingsovereenkomst komen werkgever en werknemer voorwaarden overeen op basis waarvan het dienstverband wordt beëindigd. Hierbij kan worden gedacht aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, een eventuele ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, de juridische kosten en afspraken over de openstaande verlofdagen. Het staat partijen vrij om de voorwaarden overeen te komen die zij graag wensen.

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst heeft het voordeel dat dit tijd en geld kan besparen voor zowel de werkgever als de werknemer. Partijen hoeven immers niet naar het UWV of de kantonrechter om de beëindiging van het dienstverband te bewerkstelligen.

Het is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst op te laten maken door een deskundige dan wel een vaststellingsovereenkomst aan een deskundige voor te leggen vóór de ondertekening hiervan. De te maken afspraken luisteren namelijk nauw. Zo is het voor een werknemer bijvoorbeeld van belang om de opzegtermijn in acht te nemen in de vaststellingsovereenkomst, daar een werknemer anders zijn WW-rechten kan verspelen.

Onze advocaten arbeidsrecht behartigen veelvuldig de belangen van werkgevers en werknemers bij het onderhandelen over en het beoordelen van de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst. Heeft u vragen over een vaststellingsovereenkomst, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze advocaten via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45-560 22 00.