Stoppen of opschorten van loondoorbetaling

Het stopzetten en opschorten van de loondoorbetaling van een werknemer is neergelegd in de wet. De werkgever kan de loondoorbetaling stopzetten wanneer de ziekte van de werknemer veroorzaakt is door opzet, de genezing wordt belemmerd of vertraagd door de werknemer dan wel (vervangende) passende arbeid wordt geweigerd.

Wanneer de werknemer zijn ziekte door opzet heeft veroorzaakt is het voor de werkgever toegestaan om de loondoorbetaling stop te zetten. De werkgever dient dan wel te bewijzen dat er sprake was van opzet van de werknemer, gericht op het veroorzaken van ziekte. Dit is in beginsel een hoge drempel. Dat het moeilijk is om de opzet van de werknemer te bewijzen betekent echter niet dat de werkgever hierin machteloos staat. Risicovol gedrag kan in strijd zijn met de plicht van de werknemer zich als een goed werknemer te gedragen.

Wanneer de werknemer zijn genezing tijdens de ziekte bewust belemmert of vertraagt kan ook dat een reden zijn om de loondoorbetaling stop te zetten. Denk hierbij aan gevallen waarin een werknemer de voorschriften van de bedrijfsarts niet opvolgt met vertraging van de genezing als gevolg.

Ook het niet meewerken aan re-integratie is een gegronde reden voor de werkgever om de loondoorbetaling stop te zetten.

Mocht u omtrent het uitsluiten of (tijdelijk) opschorten van loonbetaling, of met betrekking tot andere zaken op arbeidsrechtelijk gebied, juridisch advies nodig hebben dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer + 31 45 560 22 00 of info@sijbenpartners.nl

Klik hier voor team arbeidsrecht