Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen aanspraak kunnen maken. Het zorgt ervoor dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen, werkloosheid, ouderdom of het overlijden van de partner toch een inkomen hebben. Door middel van het sociale zekerheidsrecht wordt op drie manieren voorzien in de bescherming. Het gaat om een inkomensvervanging, inkomensbescherming en een inkomensgeneratie.

Beslissingen over sociale zekerheden worden genomen door uitkeringsinstanties als het UWV, de gemeente of het Zorgkantoor. Wordt een beslissing genomen waarin u zich niet kun vinden, dan kunt hiertegen bezwaar en beroep instellen. Hierbij moet u de daarbij behorende termijnen in acht te nemen. Wordt bezwaar of beroep ingediend buiten deze termijnen, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaar of beroep wordt dan niet behandeld.

Het sociale zekerheidsrecht is een complexe materie. Onze specialisten, die een gedegen juridische kennis van en ervaring in het sociaal zekerheidsrecht bezitten, kunnen u behulpzaam zijn bij het indienen van bezwaar en beroep.