Reorganisaties

In de huidige economische situatie zijn werkgevers vaak gedwongen te reorganiseren. Een reorganisatie is een complex proces. Het is van groot belang dat dit proces goed verloopt zodat zowel de onderneming als de werkgevers en werknemers met succes de gewenste reorganisatie kan doormaken. Ontslag wegens een reorganisatie is echter aan strikte regels gebonden, waar een advocaat u in kan begeleiden.

Bij een bedrijfseconomisch ontslag ten gevolge van een reorganisatie dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Een werkgever is dus niet vrij om zelf te bepalen welke werknemer hij ontslaat aan de hand van de reorganisatie. Toch zijn er soms mogelijkheden om tot een voor werkgever gunstigere uitkomst te komen waarover wij u graag adviseren. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is voorts een ontslagvergunning van het UWV vereist.

U kunt er bij een reorganisatie echter ook voor kiezen de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Werkgever en werknemer leggen dan gezamenlijk in een overeenkomst de voorwaarden voor ontslag vast. Ook hier zijn echter strenge voorwaarden verbonden.

Indien de werkgever 20 of meer werknemers wenst te ontslaan wegens reorganisatie dan is raadpleging van de vakbond(en) en het UWV verplicht. De sanctie op het niet nakomen van deze verplichting is zwaar, het ontslag van de werknemers kan dan namelijk worden vernietigd. Vaak wordt er dan een sociaal plan opgesteld met behulp van een advocaat.

Al met al is een reorganisatie een erg complex proces en doet u er verstandig aan hierover advies in te winnen bij gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten en juristen. Sijben & Partners Advocaten uit Heerlen beschikken over ervaren reorganisatie advocaten die u als werkgever vanaf het begin van de reorganisatie kunnen bijstaan om het traject in goede banen te leiden. Op basis van jarenlange kennis van en ervaring met reorganisaties en alle arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, zorgen de advocaten van Sijben & Partners Advocaten voor een zorgvuldig – en succesvol – reorganisatieproces. Neem gerust contact met ons op.