Reorganisaties

Een bedrijf of organisatie kan genoodzaakt zijn om ingrijpende veranderingen of aanpassing in de organisatie door te voeren. In dat geval kan worden gesproken van een reorganisatie. Een reorganisatie kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. Hierbij kan worden gedacht aan ontslagen, wijziging van werkplekken en wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een strategische en voortvarende aanpak bij een reorganisatie is van essentieel belang. Duidelijke, eenduidige en tijdige communicatie kan het verschil maken. Onze specialisten kunnen u hierbij optimaal begeleiden.