Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel dat mensen actief zijn in de arbeidsmarkt. Het is niet voor iedereen mogelijk om volledig zelfstandig in levensonderhoud te voorzien. Voor die mensen geldt de Participatiewet als het ware als een vangnet door het verstrekken van een uitkering.

De beslissing tot het verkrijgen van een bijstandsuitkering wordt genomen door de gemeente. Een bijstandsuitkering wordt niet automatisch toegewezen. Een bijstandsuitkering kan worden afgewezen, gestopt, ingetrokken, gewijzigd of teruggevoerd. Deze beslissingen hebben een behoorlijke financiële impact. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan hoeft u zich hier niet bij neer te leggen. U heeft de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de betreffende beslissing. Deze bezwaarprocedure is wel gebonden aan een termijn van zes weken gebonden. Dit houdt in dat voortvarendheid van groot belang is. Daarnaast betreft het inhoudelijk vaak complexe materie. Het inschakelen van een expert op dit gebied kan van doorslaggevende betekenis zijn.

Onze specialisten hebben veel (proces)ervaring op dit gebied en kunnen u perfect van dienst zijn als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.