Fraudeonderzoeken

Een (verdenking van) fraude kan vergaande gevolgen met zich meebrengen voor de reputatie en de continuïteit van een onderneming. Het is dan ook van belang om voortvarend te werk te gaan. Voordat kan worden ingezet op te nemen maatregelen, zal bewijs moeten worden verzameld. Dit bewijs kan worden verkregen door middel van in- of extern onderzoek.

Een duidelijk plan van aanpak kan van meerwaarde zijn bij een fraudeonderzoek. Het is van belang om te weten wie welk onderzoek doet. Daarnaast zal bij de het onderzoek ook de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht moeten worden genomen. Het verwerken van persoonsgegevens is namelijk niet zomaar toegestaan.

Onze specialisten hebben ruime ervaring om zowel werkgever als werknemer bij te staan in fraudeonderzoeken. Een proactieve werkwijze is het devies.