Directiereglement

In een directiereglement worden de bevoegdheden van een directeur van een onderneming geregeld. Dit is een aanvulling op een contract dat de directeur heeft gesloten. Met een directiereglement worden mogelijke problemen vooraf getackeld. In geval van onenigheid binnen de onderneming kan het directiereglement uitkomst bieden.

In het directiereglement kunnen zaken worden geregeld over besluitvorming, geschillenbeslechting en dagelijkse verantwoordelijkheden van het bestuur. Aan de directeur kunnen ook beperkingen worden opgelegd. Bijvoorbeeld een maximumbedrag waar een directeur zonder overleg met de aandeelhouders beslissingen mag nemen.

Zorg ervoor dat toekomstige problemen worden ingedamd door een directiereglement. De kosten van een geschil vanwege het ontbreken van een directiereglement zijn vele malen hoger dan het laten opstellen van een directiereglement. Onze specialisten kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een helder directiereglement om mogelijke problemen op voorhand te tackelen.