CAO-vraagstukken

De collectieve arbeidsovereenkomst is een van de belangrijkste rechtsbronnen in het arbeidsrecht. De rechtspositie van maar liefst driekwart van de Nederlandse werknemers wordt bepaald door CAO´s. De bedoeling van CAO’s is het vastleggen van arbeidsvoorwaarden die gaan gelden in de individuele arbeidsovereenkomsten.

CAO’s komen tot stand door overleg tussen werkgevers en vakbonden. Gewoonlijk worden CAO’s gesloten voor een periode van één of twee jaar. De maximale duur is vijf jaar, maar de CAO kan wel telkens verlengd worden.

Belangrijke cao-vraagstukken zijn:

- Is de CAO algemeen verbindend verklaard en welke consequentie heeft dit voor uw bedrijf?
- Welke gevolgen heeft dit voor werknemer die wel/niet lid zijn van een vakbond?
- Mag worden afgeweken van de CAO?
- Welke regels zijn van toepassing als een CAO is afgelopen en onderhandelingen over een nieuwe CAO gaande zijn?

Neem voor al uw vragen over cao-vraagstukken contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.