Ambtenarenrecht

"De regelgeving in het ambtenarenrecht is bijzonder complex. Met onze specialistische kennis kunnen wij voor u het verschil maken."

Tussen overheidsinstellingen en ambtenaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Het reguliere arbeidsrecht is niet altijd van toepassing. Per overheidssector bestaan verschillende rechtspositieregelingen die van toepassing zijn en geschillen tussen ambtenaren en overheidswerkgevers worden via de bestuursrechtelijke procedures van bezwaar en beroep beslecht. Specialistische kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving is van essentieel belang.

Onze advocaten zijn zowel thuis op het gebied van het ambtenarenrecht als het daarbij van toepassing zijnde procesrecht van de algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen omtrent ambtenarenrecht of andere zaken met betrekking tot arbeidsrecht, neem dan contact op met onze advocaten of juristen. We helpen u graag. Dit kan via info@sijbenpartners.nl dan wel via +31 45  560 22 00.