Werkneemster op staande voet ontslagen nadat werkgever WhatsApp-berichten las van ‘zieke’ werkneemster

Werkneemster op staande voet ontslagen nadat werkgever WhatsApp-berichten las van ‘zieke’ werkneemster

Werkgever ontdekte via WhatsApp dat werkneemster haar ziekte veinsde en ontsloeg haar vervolgens op staande voet. Terecht, zo oordeelde de kantonrechter in onderhavige kwestie.

Een werkneemster was als assistent-hotelmanager werkzaam. Op 19 januari 2020 meldde zij zich ziek vanwege griepklachten. Op 23 januari werd de werklaptop van werkneemster vervolgens ter beschikking gesteld aan een andere werknemer. Deze werknemer zag gedurende zijn werkzaamheden plotseling de WhatsApp-applicatie van de zieke werkneemster automatisch oppoppen. Deze applicatie had de werkneemster zelf op de laptop geïnstalleerd. Uit de WhatsApp-conversatie die tevoorschijn kwam, bleek dat de werkneemster haar griep veinsde. Ze schreef aan haar vriend onder meer dat zij niet wist hoe lang zij de griep nog kon gebruiken als excuus om thuis te blijven. Haar vriend deed de suggestie dat ze moest zeggen dat zij een longontsteking zou hebben. Hierop reageerde werkneemster: ’’Hahaha of gewoon dat ik er doorheen zit’’ ’’Dat het allemaal teveel wordt’’ (gevolgd door een smiley met tranen van het lachen). In een ander bericht aan haar vriend schreef de werkneemster: ’’Maar ik heb goed toneel gespeeld denk ik’’. Hierop antwoordde haar vriend: ’’Hahaha, ouwe actrice he’’.

De baas van de werkneemster ontsloeg de werkneemster op staande voet nadat hij de appjes had gelezen. De werkneemster accepteerde dit niet en stapte naar de rechter. Ze stelde zich op het standpunt dat zij wel degelijk ziek was en dat haar werkgever vanwege haar privacy niet haar WhatsApp-berichten had mogen inzien.

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een geldig ontslag op staande voet. Uit de appjes blijkt afdoende dat de werkneemster niet ziek was en de WhatsApp-berichten zijn weliswaar privacygevoelig, maar de werkneemster had zelf de WhatsApp-applicatie op haar werklaptop geïnstalleerd en zelfs al mocht het bewijs onrechtmatig verkregen zijn dan houdt dit, volgens vaste jurisprudentie, niet in dat de rechter daarop geen acht mag slaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht.