Mag werkgever gebruik mobiele telefoon verbieden?

Mag werkgever gebruik mobiele telefoon verbieden?

De mobiele telefoon van werknemers is tijdens werktijd meestal niet ver weg. De mobiele telefoon kan voor zakelijke doeleinden worden gebruikt of een werknemer wil simpelweg zijn laatste berichten op Whatsapp, Facebook of Instagram checken. In het laatste geval is de werknemer tijdens werktijd met privézaken bezig. Dit kan niet wenselijk zijn voor een werkgever, maar mag een werkgever het gebruik van de mobiele telefoon op de werkvloer verbieden?

De mobiele telefoon van werknemers is tijdens werktijd meestal niet ver weg. De mobiele telefoon kan voor zakelijke doeleinden worden gebruikt of een werknemer wil simpelweg zijn laatste berichten op Whatsapp, Facebook of Instagram checken. In het laatste geval is de werknemer tijdens werktijd met privézaken bezig. Dit kan niet wenselijk zijn voor een werkgever, maar mag een werkgever het gebruik van de mobiele telefoon op de werkvloer verbieden?

Uit de wet volgt dat de werkgever een instructierecht heeft. Dit houdt in dat de werkgever kan bepalen op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke middelen een werknemer hiervoor wel en niet kan gebruiken. In het geval die instructies redelijk zijn, dan dient een werknemer zich hieraan te houden.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft onlangs te kennen gegeven dat werkgevers eenzijdig het gebruik van mobiele telefoons op de werkvloer kunnen verbieden zolang dat redelijk is. De minister heeft daarbij benadrukt dat deze bevoegdheid van de werkgever eenzijdig is en instemming van werknemers niet nodig is. Wel voegde zij uitdrukkelijk toe dat de instructie redelijk en billijk moet zijn.

Het kan onder bepaalde omstandigheden raadzaam zijn om heldere afspraken te maken met werknemers over het gebruik van de mobiele telefoon voor privézaken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een personeelshandboek of een huishoudelijk regelement. Het is wel van belang om steeds in het achterhoofd te houden dat de grondslag voor een eventueel verbod redelijk moet zijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.