Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting op de werkvloer?

Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting op de werkvloer?

Als gevolg van de coronapandemie is sinds maart vorig jaar het advies van het RIVM om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Niet voor alle beroepen is dat echter mogelijk en in sommige gevallen verplicht een werkgever zijn werknemers toch naar kantoor te komen. Als een werknemer niet thuiswerkt, loopt hij meer kans om besmet te raken met het coronavirus. Is een werkgever vervolgens verplicht mogelijke schade te vergoeden van een werknemer die op de werkvloer met corona besmet raakt?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers. Hij moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving om te voorkomen dat zijn werknemers schade lijden bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Wat betreft het coronavirus houdt dat in dat hij voldoende maatregelen moet treffen om te verhinderen dat zijn werknemers besmet raken. Denk hierbij aan het volgen van de RIVM-maatregelen, het ter beschikking stellen van desinfecterende handgel, een geventileerde werkplek en het hanteren van anderhalve meter afstand op de werkvloer.

Inmiddels stappen steeds meer werknemers naar een advocaat om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van een coronabesmetting. Rechtspraak over deze specifieke situatie ontbreekt tot op heden. Gelet op de wet- en regelgeving omtrent werkgeversaansprakelijkheid achten wij de kans klein dat een werknemer zijn gestelde schade vergoed krijgt.

Een werknemer moet bij het aansprakelijk stellen van de werkgever aannemelijk maken dat hij in een onveilige werkomgeving heeft gewerkt en de coronabesmetting aldaar heeft plaatsgevonden. Het aannemelijk maken dat de coronabesmetting op de werkvloer is opgelopen, kan een struikelblok zijn voor een werknemer. Tijdens een pandemie kan een besmetting namelijk op veel plekken worden opgelopen. Het is voor de werknemer moeilijk te bewijzen dat de besmetting op de werkvloer heeft plaatsgevonden. Van werkgeversaansprakelijkheid zal dan niet snel sprake zijn. Daarnaast heeft te gelden dat als een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, maar desondanks een coronabesmetting heeft plaatsgevonden, er voor werkgever dan - omdat hij aan de zorgplicht heeft voldaan - geen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

Is het dan kansloos om een werkgever aan te spreken voor geleden schade als gevolg van een coronabesmetting? Er zijn omstandigheden denkbaar waarin een werknemer in redelijkheid kan betogen dat hij op de werkvloer besmet is geraakt. Denk hierbij aan een werkgever die het nemen van passende maatregelen structureel weigert of een groot aantal werknemers dat besmet is geraakt. Vorengaande gevallen zouden de bewijspositie van een werknemer kunnen versterken.  

Heeft u te maken met een werknemer die u aansprakelijk stelt als gevolg van een vermeende coronabesmetting op de werkvloer of wenst u uw werkgever aansprakelijk te stellen vanwege een opgelopen coronabesmetting op de werkvloer, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.