Weigeren mediation leidt tot loonstop

Weigeren mediation leidt tot loonstop

Kan een werkgever het loon van een werknemer zomaar stopzetten indien de werknemer, in het kader van een arbeidsconflict, weigert aan mediation deel te nemen? Deze casus werd onlangs door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch behandeld.

Wat speelde er?

Een productiemedewerker heeft zich op 9 april 2018 ziek gemeld in verband met psychische klachten. Op 28 augustus 2018 stelt de bedrijfsarts vast dat de onvrede van de werknemer over zijn arbeidsvoorwaarden zijn re-integratie vertraagt en de bedrijfsarts adviseert dat er gesprekken tussen werkgever en werknemer gaan plaatsvinden.

De werknemer reageert echter afwijzend op meerdere uitnodigingen hiertoe van werkgever. Naar aanleiding daarvan kondigt werkgever een loonstop aan.

Uiteindelijk verschijnt werknemer wel voor een gesprek en worden er afspraken gemaakt voor mediation.

Een geplande afspraak met de mediator in november zegt de werknemer echter af. Opnieuw kondigt de werkgever een loonstop aan. 

Op 6 december geeft ook de bedrijfsarts aan dat er een mediation gestart moet worden. Er wordt een gesprek gepland op 11 december. Werknemer verschijnt echter weer niet en werkgever staakt nu echt de loonbetaling aan werknemer.

Werknemer laat op 16 januari weten dat hij toch meewerkt aan mediation. Op 12 februari 2019 vindt een eerste gesprek plaats. De loonbetaling wordt vanaf 12 februari 2019 hervat. Werknemer vordert betaling van het loon vanaf    6 december 2018 tot 12 februari 2019.

Oordeel Hof:

Naar het oordeel van het Hof heeft werknemer tot 16 januari 2019 niet voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen door zonder deugdelijke grond geen medewerking te geven aan het op korte termijn starten van een mediationtraject, ondanks diverse pogingen van werkgever om werknemer tot medewerking daaraan te bewegen, het advies van de bedrijfsarts en het meermaals waarschuwen voor een loonmaatregel indien werknemer zijn medewerking niet alsnog zou verlenen. De loonstopzetting vanaf 6 december was volgens het Hof aldus terecht.

Over de periode na 16 januari 2019 moet werkgever het loon echter wel alsnog betalen, omdat werknemer toen wel bereid was mee te werken aan mediation.

Overweegt u mediation, heeft u vragen over mediation of wilt u een mediator inschakelen? Neem dan contact op. Maurice Sijben is een gecertificeerd mediator, ingeschreven bij de Stichting Federatie Mediationverenigingen (MfN) Nederland en helpt u graag verder.