Vian Vonken neemt een stap verder terug

Vian Vonken neemt een stap verder terug

Per januari 2021 is mr. Vian Vonken als maatschapslid teruggetreden en was sedertdien als associate partner aan kantoor verbonden.

Per januari 2024 heeft Vian Vonken een verdere stap terug gedaan en heeft hij zijn cliënten en lopende dossiers overdragen aan de maatschap Sijben & Partners Advocaten-het Onderwijskantoor met uitzondering van enkele relaties.
 

Vian Vonken blijft in 2024 aan kantoor verbonden om de dossiers van zijn overgedragen klanten te volgen.