Vervolg: Onbetaald coronacorvee voor werknemers?

Vervolg: Onbetaald coronacorvee voor werknemers?

Wibra stond afgelopen maand voor de rechter in Zutphen vanwege het opleggen van zogenaamd ‘coronacorvee’. Ondanks dat Wibra NOW-steun heeft ontvangen, heeft de winkelketen haar werknemers verzocht om de gemiste corona-uren in te halen. Volgens de FNV is dit een manier om de werknemers te laten opdraaien voor de ‘rekening’ van de lockdown. Staat de FNV hier in haar gelijk?

Tijdens de lockdown registreerde Wibra de niet gewerkte uren van haar werknemers als min-uren. Wibra verlangt van haar werknemers dat deze min-uren in de rest van 2021 worden ingehaald. De vakbond FNV was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Naar mening van de FNV was dit in strijd met zowel de cao als goed werkgeverschap. De rechter heeft nu uitspraak gedaan in deze kwestie.

Werknemers met een flexibel contract binnen Wibra moeten een gemiddeld aantal uren per week werken. Voor deze werkzaamheden ontvangen zij een vast loon. Aan het eind van het jaar worden te veel gewerkte uren uitbetaald en de minder gewerkte uren vervallen. Tijdens de lockdown zijn de niet gewerkte uren geregistreerd als min-uren. Volgens FNV handelt Wibra hierdoor in strijd met de cao. Artikel 4 van de cao zou naar mening van FNV bedoeld zijn voor situaties van ‘ziek-en-piek’ en niet voor een lockdown. De rechter is het daar niet mee eens. Wibra heeft gedurende de periode dat haar werknemers thuis zaten het volledige loon doorbetaald. Dat artikel 4 van de cao alleen gebruikt mag worden voor situaties van ‘ziek-en-piek’ blijkt niet uit de tekst van de cao.

Ook het verwijt van FNV dat Wibra zich niet als goed werkgever gedraagt, treft volgens de rechter geen doel. FNV miskent volgens de rechter dat de NOW-subsidies volledig zijn aangewend voor de betaling van de overeengekomen lonen, ook in de periode dat de werknemers niet gewerkt hebben. Daarnaast vindt het inroosteren van de in te halen uren in goed overleg met de werknemers plaats en zijn er grenzen gesteld aan het maximum aantal uren dat ingehaald moet worden.

Wibra mag haar personeel de niet-gewerkte uren aldus laten inhalen zonder daar extra voor te hoeven betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.