Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Update: loondoorbetaling bij werktijdverkorting?

Bedrijven die een vergunning voor werktijdverkorting hebben gekregen vanwege het coronavirus, hoeven geen loon door te betalen over de uren die de werknemer in het kader van werktijdverkorting niet werkt.

Volgens de Rijksoverheid dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen in geval van werktijdverkorting. Deze gedachtegang strookt echter niet met de huidige wetgeving. Krachtens artikel 7:628 lid 9 BW en artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer is de werkgever na het verkrijgen van de vergunning werktijdverkorting vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht over dat deel waarop de vergunning tot werktijdverkorting ziet. Voorgaande kan anders zijn als in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat het loon geheel of gedeeltelijk toch wordt doorbetaald.

Ingevolge de regeling moet de werkgever wel (onder meer) een administratie bijhouden aan de hand waarvan het UWV het aantal niet gewerkte uren per werknemer kan vaststellen.

Heeft u nadere vragen over de aanvraag van deeltijd-WW of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag werktijdverkorting en de aanvraag voor de WW-uitkering, neem dan contact met ons op via sijbenpartners.info/contact