Uitstel vakantiegeld?

Uitstel vakantiegeld?

In de kalendermaand mei gaat het gros van de werkgevers over tot betaling van het jaarlijkse vakantiegeld. De coronacrisis leidt bij veel werkgevers echter tot een fors lagere omzet. Hierdoor kan het voor werkgevers interessant zijn om het vakantiegeld later uit te betalen om op die manier tijdelijk kosten te besparen. Maar mag het vakantiegeld later worden uitbetaald?

In de wet is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een vakantiebijslag van minimaal acht procent van het loon. Het vakantiegeld dient jaarlijks uiterlijk in de maand juni te worden uitbetaald. Uit de arbeidsovereenkomst of cao kan voortvloeien dat het vakantiegeld eerder dan juni wordt uitbetaald. Veelal keren werkgevers het vakantiegeld in mei uit.

Indien partijen overeen zijn gekomen dat het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei, dan kan daar in beginsel niet van worden afgeweken. Afwijking is wel mogelijk wanneer werkgever en werknemer individueel overeenkomen dat uitbetaling van het vakantiegeld op een ander tijdstip plaatsvindt. Het vakantiegeld kan bijvoorbeeld ook gespreid worden uitbetaald. Met wederzijds goedvinden kan het vakantiegeld aldus later dan mei worden betaald, maar houdt wel in de gaten dat het vakantiegeld minstens één keer per kalenderjaar wordt uitbetaald. Als het vakantiegeld te laat wordt uitbetaald, dan kan de werknemer een verhoging van het vakantiegeld vorderen. 

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de mogelijkheden betreffende afwijkende regelingen  voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Daarnaast is het van belang dat deze afwijkende regelingen op een juiste wijze worden overeengekomen met uw werknemers. Ook daar kunnen wij u bij helpen. Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.