Uitgeslapen buschauffeur

Uitgeslapen buschauffeur

Een buschauffeur van Arriva verslaapt zich sinds 2017 met regelmaat. Ondanks verschillende verbetertrajecten blijft de buschauffeur zich verslapen. Arriva dient vervolgens een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Lees hier hoe de rechter heeft geoordeeld.

Werknemer is op 1 juni 2010 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van Arriva in de functie van buschauffeur. Vanaf 2017 verslaapt de buschauffeur zich met regelmaat en komt hij een aantal keren te laat op het werk. Dit had steeds nadelige gevolgen voor de dienstuitvoering van Arriva. Zij moest dan steeds last-minute voor vervanging zorgen. De werknemer is telkens gewaarschuwd op de momenten dat hij zich heeft verslapen.

Arriva heeft de werknemer in 2019 en 2021 een verbetertraject aangeboden. Deze trajecten werden succesvol afgesloten, maar hierna viel de werknemer weer terug in zijn patroon en versliep hij zich met regelmaat. Nadat de werknemer zich op 11 augustus 2022 opnieuw heeft verslapen, heeft Arriva besloten een ontbindingsprocedure te starten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Primair was het verzoek gegrond op verwijtbaar handelen of nalaten en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter overweegt dat van een buschauffeur kan worden verlangd dat hij stipt op tijd met zijn dienst aanvangt. Bij de buschauffeur was dit niet het geval, doordat hij zich meermaals heeft verslapen. Dit betreft volgens de kantonrechter een omstandigheid die in de risicosfeer van de werknemer ligt. De buschauffeur verzaakt hierdoor in één van zijn primaire verplichtingen.

Arriva heeft naar oordeel van de kantonrechter de werknemer voldoende tijd gegund om voor verandering te zorgen en daarbij heeft zij ook hulp aangeboden. Dit heeft echter niet geholpen. Dit heeft tot gevolg dat van Arriva in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Door de werknemer zijn ook geen feiten en/of omstandigheden aangedragen waaruit kan worden afgeleid dat het probleem op kortere of langere termijn tot het verleden zal behoren. De kantonrechter oordeelt dan ook dat sprake is van een voldragen e-grond (verwijtbaar handelen) en ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over ontslag of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.