Totstandkoming overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst

Zonder dat we er echt bij stilstaan houden we ons voortdurend bezig met het sluiten van overeenkomsten. Misschien heb je zojuist wel een broodje gehaald bij de bakker of een bestelling geplaatst bij een online webshop. De totstandkoming van een overeenkomst brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Maar wanneer is er juridisch gezien nou sprake van een overeenkomst?

Aanbod en aanvaarding
Op grond van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek komt een overeenkomst tot stand door middel van een aanbod en de aanvaarding daarvan. Blijkens vaste rechtspraak van de Hoge Raad hoeven aanbod en aanvaarding niet uitdrukkelijk plaats te vinden. Afhankelijk van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard wordt bepaald of een overeenkomst daadwerkelijk tot stand gekomen is of niet. Omdat er in de meeste gevallen voor beide partijen rechten en plichten voortvloeien uit de totstandkoming van een overeenkomst, wordt er vaak gesproken van een wederkerige overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het recht op een goed en de plicht tot het betalen van de rekening.

Vorm
Vaak wordt er gedacht dat er sprake is van een overeenkomst vanaf het moment dat er een handtekening is geplaatst. Dat is echter niet het geval. Een overeenkomst is in beginsel vormvrij. Dat betekent dat een overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling kan worden aangegaan. Voor mondelinge overeenkomsten bestaat echter wel een groter risico ten aanzien van de bewijslast bij eventuele geschillen over hetgeen bij de totstandkoming van de overeenkomst is overeengekomen.

Bijzondere overeenkomsten
In aanvulling op het algemene overeenkomstenrecht zijn een aantal specifieke overeenkomsten nader uitgewerkt in de wet. In geval van bijzondere overeenkomsten zoals een arbeids- of huurovereenkomst kunnen in de wet aanvullende voorwaarden worden beschreven waarmee de rechtskracht van een overeenkomst ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst voor een woning door een consument. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor dergelijke overeenkomsten een schriftelijkheidsvereiste geldt.

Heeft u vragen met betrekking tot uw rechten en plichten bij de totstandkoming van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde verbintenissenrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar 045 560 2200.