Thuiswerken, wat nu?

Thuiswerken, wat nu?

Thuiswerken lijkt het nieuwe ‘normaal’ te worden. Dit brengt arbeidsrechtelijke aandachtspunten voor werkgever en werknemer met zich mee. Bestaat een recht op thuiswerken? Wie draagt de kosten voor een bureau en een geschikte bureaustoel? Mag een werknemer thuis gemonitord worden en kan een vaste reiskostenvergoeding worden ingehouden?

Recht op thuiswerken?

De overheid geeft wederom het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit overheidsadvies leidt echter niet tot een recht op thuiswerken. De werkzaamheden moeten aldus worden verricht op de plaats die partijen in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Wel is er een initiatiefvoorstel ingediend met daarin opgenomen een recht op thuiswerken. Hierover dient de Tweede Kamer zich nog te buigen.

Thuiswerkplek

Een werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een werkgever een gezonde en veilige werksituatie moet creëren. De werkgever moet een ergonomische werkplek en voorzieningen voor kunstverlichting aan de werknemer ter beschikking stellen tenzij hij daar reeds over beschikt. Bij het bewerkstelligen van een ergonomische werkplek moet onder meer worden gedacht aan een verstelbare bureaustoel en de hoogte van het bureau. Het is de taak van de werkgever om zijn werknemer actief te instrueren.

Thuiswerkvergoeding

De kosten die voortvloeien uit de door de werkgever te nemen maatregelen ten behoeve van een ergonomische werkplek en voorzieningen voor kunstverlichting mogen niet ten laste komen van de werknemer. De werkgever kan kosteloos de juiste materialen ter beschikking stellen aan de werknemer. De werkgever kan ook een budget ter beschikking stellen aan de werknemer ten behoeve van de inrichting van de thuiswerkplek. Let wel, de werkgever blijft ook dan verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet en het Arbobesluit. Koopt een werknemer van het hele budget bijvoorbeeld een bureau en beschikt hij daardoor niet over een ergonomische bureaustoel, dan blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het is dan ook raadzaam om dergelijke zaken als werkgever op een juiste wijze vast te leggen.

Andere kosten die komen kijken bij thuiswerken, zoals internet, koffie en verwarming, komen strikt juridisch genomen op dit moment niet voor vergoeding in aanmerking. De werkgever kan deze kosten echter onbelast vergoeden uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Reiskostenvergoeding

Doorgaans ontvangen werknemers een reiskostenvergoeding voor de kosten die zij maken in verband met reizen voor werk. In het geval werknemers thuiswerken, zijn de reiskosten beperkt. Een reiskostenvergoeding is een arbeidsvoorwaarde die overeen kan zijn gekomen in de arbeidsovereenkomst. Een reiskostenvergoeding is geen wettelijk recht. Indien de reiskostenvergoeding heeft te gelden als een vergoeding voor daadwerkelijke reizen, kan worden beargumenteerd dat hieruit geen vaste reiskostenvergoeding voortvloeit.

Monitoren

Een werkgever mag in beginsel niet de productiviteit van werknemers controleren. Dit geldt ook op het moment dat een werknemer thuis zijn werkzaamheden verricht. Het monitoren van werknemers is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Het bedrijfsbelang van de werkgever moet zwaarder wegen dan het belang van de werknemer, te weten het recht op privacy. Tevens dient de werkgever in principe zijn medewerkers hierover te informeren. Indien sprake is van een ondernemingsraad, dan dient ook de ondernemingsraad om instemming te worden gevraagd.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, of heeft u andere vragen in verband met thuiswerken tijdens corona, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten of juristen in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.