Smartengeldbedragen in de lift: Rechters wijzen steeds hogere bedragen aan smartengeld toe

Smartengeldbedragen in de lift: Rechters wijzen steeds hogere bedragen aan smartengeld toe

Wie letselschade heeft opgelopen ten gevolge van bijvoorbeeld een medische fout of een verkeersongeluk heeft, naast de vergoeding van de materiële schade, ook recht op smartengeld: een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet en (in mindere mate) levensvreugde. Het is echter lastig vast te stellen op welk bedrag aan smartengeld de gedupeerde recht heeft. Hoe bepaal je immers de ‘waarde’ van het moeten missen van een arm of been, of het verdriet omdat je niet meer met je kinderen kunt spelen als voor het ongeval.

Er zijn twee onderdelen die van belang zijn bij de berekening van smartengeld. De rechter gaat in eerste instantie uit van uw persoonlijke omstandigheden en kijkt vervolgens naar de hoogte van de eerder uitgekeerde bedragen in vergelijkbare letselschadezaken.

Persoonlijke omstandigheden
Persoonlijke omstandigheden voor uitkering smartengeld zijn o.a.:

  • de pijn van de operaties en de pijnlijke en frustrerende herstelperiode,
  • het verdriet omdat u voor altijd met zichtbare lelijke littekens zit,
  • de terugkerende angst als u weer geconfronteerd wordt met de situatie,
  • het verdriet omdat u uw favoriete hobby nooit meer zult kunnen beoefenen,
  • depressieve gevoelens omdat u ander werk moet zoeken, u kunt uw oude werk niet meer oppakken,
  • chronische pijn waarvan u voor altijd last blijft houden, etc.

Jurisprudentie bij hoogte smartengeld
Behalve naar uw persoonlijke situatie, kijken rechters ook naar eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken. Een handig hulpmiddel daarbij is de ANWB-smartengids. Jaarlijks worden hierin de belangrijkste uitspraken over de uitkering van smartengeld gebundeld. Voor de berekening van de hoogte van het smartengeld in een concreet geval, wordt er dan mede gekeken naar vergelijkbare gevallen die zich in het verleden hebben voorgedaan en de hoogte van het smartengeld dat destijds is uitgekeerd. De genoemde bedragen in de ANWB-smartengids staan echter niet in beton gegoten; rechters behouden alle vrijheid om op basis van de omstandigheden van het geval hiervan af te wijken.

Stijgende lijn in hoogte en frequentie toegewezen smartengeld
Nederland bungelt wat het uitkeren van topbedragen betreft onderaan de lijst van Europa landen. Maar het tij keert: uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat rechters de laatste jaren steeds vaker en steeds hogere bedragen aan smartengeld toewijzen bij letselschade. Als voorbeeld wordt vaak de mislukte galblaasoperatie genoemd. In 2017 werd daarvoor een bedrag van € 30.000,00 toegekend terwijl tien jaar eerder in een soortgelijke zaak € 20.000,00 billijk werd geacht. De laatste jaren zijn door Nederlandse rechters zelfs bedragen toegekend van € 200.000,00 tot € 250.000,00 Dat ging onder meer om slachtoffers van zware mishandelingen en letsel door een brandbom.

De in Nederland steeds meer opkomende claimcultuur is vooral ontstaan doordat we hoger opgeleid zijn, dus ook meer bewust van de mogelijkheden om een vergoeding te krijgen. Ook social media zorgt voor meer bewustwording omtrent dit onderwerp. Steeds meer mensen schakelen juridische bijstand in om hun recht op smartengeld geldend te maken met het gevolg dat er steeds meer smartengeld wordt toegekend.

Heeft u leed als gevolg van een ongeluk en mogelijk recht op schadevergoeding, schroom dan niet om contact op te nemen met Sijben & Partners Advocaten. Sijben & Partners Advocaten heeft jarenlange ervaring met letselschade en het berekenen van de hoogte van smartengeld en staat u hierin graag bij.