Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

Regeling Werktijdverkorting stopgezet!

De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet. Een ongekend groot aantal werkgevers heeft de afgelopen weken een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het aanvragen van Werktijdverkorting is dan ook niet meer mogelijk.

In plaats van de regeling Werktijdverkorting introduceert het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet is momenteel in overleg met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Een aanvraag van de nieuwe regeling kan tot op heden nog niet worden ingediend. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover een tegemoetkoming wordt verstrekt hangt niet af van deze datum. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoofdlijnen van de regeling zijn wel al bekend.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met nog een keer 3 maanden.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Doordat het nieuwe aanvraagproces is losgekoppeld van de WW, worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Heeft u nadere vragen over de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van deze aanvraag, neem dan contact met ons op via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl