Rechter oordeelt dat werknemer die niet wil testen terecht is geschorst.

Rechter oordeelt dat werknemer die niet wil testen terecht is geschorst.

De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat een werknemer, die weigerde zichzelf te testen, mag worden geschorst. Het recht op privacy van de werknemer zou hier niet zwaarder wegen dan de inbreuk op zijn grondrechten.

Werknemer is als danser in dienst bij een Amsterdams dansgezelschap. Ter bescherming van zijn werknemers tegen het coronavirus vraagt de werkgever aan de werknemers om wekelijks een zelftest te doen en om de uitslag aan de werkgever kenbaar te maken. De bewuste werknemer weigert dit, waarop de werkgever besluit om de werknemer te schorsen en het loon te staken.

De werknemer accepteerde deze schorsing en loonstaking niet en stapte naar de rechter. Naar mening van de werknemer woog de uit te voeren zelftest én het kenbaar maken van de uitslag van deze zelftest niet op tegen de zijn recht op privacy.

De Voorzieningenrechter heeft in onderhavige kwestie geoordeeld dat weliswaar sprake is van een inbreuk op de grondrechten van de werknemer, doch dit in deze situatie gerechtvaardigd is. De Voorzieningenrechter overweegt dat een wekelijkse zelftest en het delen van de uitslag daarvan in casu als noodzakelijk kan worden aangemerkt om een veilige werkomgeving te scheppen voor de dansers gedurende de coronapandemie. Dat doel weegt hier volgens de rechter zwaarder dan het bezwaar van de danser tegen testen en het delen van de uitslag ervan.

Voorts valt het enkel meedelen van de uitslag van een test aan de werkgever niet onder de werkingssfeer van de AVG. De uitslag van de test wordt immers niet opgeslagen dan wel verwerkt.

Gelet op vorengaande oordeelt de Voorzieningenrechter dat het de werkgever was toegestaan om tot schorsing en loonstaking over te gaan van de werknemer die weigerde om zich te testen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of wilt u weten hoe te handelen in bovenstaande situatie, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten arbeidsrecht in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-5602200.