Recht op leaseauto tijdens ziekte?

Recht op leaseauto tijdens ziekte?

Een werkgever kan aan een werknemer een leaseauto ter beschikking stellen die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Dient het gebruik van een leaseauto echter ook te worden geschaard onder het recht op loon bij ziekte? Heeft een werknemer aldus het recht om tijdens ziekte de leaseauto privé te gebruiken?

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loon bij ziekte. In die kwestie was een werknemer sinds 1 november 1997 in dienst bij werkgever. Op de arbeidsovereenkomst tussen partijen was een Personeelsgids van toepassing. In de Personeelsgids was een zogenaamde mobiliteitsregeling opgenomen op basis waarvan aan de werknemer door werkgever een leaseauto ter beschikking werd gesteld. De leaseauto mocht de werknemer ook voor privédoeleinden gebruiken.

In de betreffende mobiliteitsregeling staat opgenomen dat indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt, de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid moet worden ingeleverd. Vanaf 4 april 2018 is de werknemer arbeidsongeschikt en conform de mobiliteitsregeling neemt de werkgever – na zes maanden arbeidsongeschiktheid - de auto in. De werknemer stelt zich op het standpunt dat het privégebruik van de leaseauto onder het recht op loon bij ziekte valt en de leaseauto aldus niet na zes maanden ziekte mag worden ingenomen.

Het hof heeft overwogen dat in de wetsgeschiedenis van artikel 7:629 BW geen aanwijzingen zijn te vinden dat het privégebruik van een leaseauto valt onder recht op loon bij ziekte. De werkgever in onderhavige kwestie heeft naar oordeel van het hof de leaseauto dan ook na zes maanden op juiste gronden ingenomen. De werknemer heeft aldus geen recht om na zes maanden arbeidsongeschiktheid de leaseauto privé te gebruiken. De werkgever is ook niet gehouden aan werknemer een vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Heeft u vragen op het gebied van leaseauto’s of wenst u nadere afspraken te maken omtrent een leaseauto, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.