Overgang van de onderneming

Overgang van de onderneming

Er wordt gesproken van een overgang van een onderneming als een bedrijf, of een onderdeel daarvan, ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing verandert van eigenaar en de identiteit van het bedrijf daarbij behouden blijft. Om te toetsen of de identiteit behouden blijft moet volgens het Spijkers-arrest rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals: de aard van de betrokken onderneming,  de overdracht van materiële activa, overname van het klantenbestand en het overnemen van personeel.

Gevolgen
Indien er sprake is van een overgang van de onderneming in de zin van artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek gaan de rechten en verplichtingen die op dat moment voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Dit houdt in dat de werknemer bij de nieuwe werkgever aanspraak kan maken op dezelfde rechten en plichten als voorheen. De juridische positie van de werknemer verandert niet ten opzichte van vóór de overgang. Zowel schriftelijke als mondelinge afspraken voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst gaan automatisch mee over.

Aansprakelijkheid
Voor de voormalige werkgever geldt dat, ondanks dat de onderneming nu eigendom is van een nieuwe eigenaar, de vorige werkgever tot een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de  bestaande verplichtingen. Deze aansprakelijkheid is echter wel beperkt tot verplichtingen die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang.

Heeft u als werkgever vragen met betrekking tot een overgang van een onderneming of wilt u als werknemer weten wat uw rechten en plichten zijn, neem dan vrijblijvend contact op het onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 560 22 00.